Kapvergunning bomen

De Parklaan komt voor een groot deel te liggen op plekken waar nu nog geen weg is. Op veel van deze plekken staan nu nog bomen en ander groen. Een deel daarvan moet wijken voor de aanleg van de Parklaan. Voor de bomen op grondgebied van de gemeente Ede hebben we op dinsdag 20 april een kapvergunning gekregen.

We hebben afgesproken om zuinig om te gaan met het groen dat er is. Voor Ede is het groen namelijk belangrijk en waardevol. Daarom hebben we per boom de leeftijd, kwaliteit en exacte locatie in kaart gebracht. Ook keken we tijdens iedere ontwerpfase opnieuw of er extra bomen behouden konden blijven. Bijvoorbeeld door de weg of het fietspad op sommige plekken te verplaatsen. Of door technische oplossingen, zoals het gebruiken van de bestaande verhardingen of het aanleggen van een zogenaamd ‘zwevend fietspad’. Zo hebben we tijdens het ontwerpen van de Parklaan, vanaf de eerste schetsen tot aan het vastgestelde ontwerp wat er nu ligt, ongeveer tweehonderd bomen weten te behouden.