Bennekomseweg en Edeseweg

Overzicht Bennekomseweg en Edeseweg

Vanaf de kruispunten bij de Klinkenbergerweg en het World Food Center gaat de Parklaan onder het spoor (Albertstunnel) door en volgt vervolgens de bestaande Bennekomseweg en Edeseweg. Vanaf hier zijn er een aantal aanpassingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. Dit is het gevolg van de afspraken die zijn gemaakt met een aantal bezwaarmakers op het oorspronkelijke plan. Het aantal rijbanen blijft gelijk (twee rijbanen) ten opzichte van de huidige situatie. Ook de maximumsnelheid verandert niet: die is en blijft 50 kilometer per uur.

Bennekomseweg

Wat wel verandert is de entree richting de Enka-wijk, ongeveer ter hoogte van de Reehorst. Hier komt een zogenaamde LARGAS-rotonde (LAngzaam Rijden GAat Sneller). Dit is een soort ovatonde.

Ook verandert de ligging van het fietspad. Met de komst van de Parklaan wordt deze geschikt gemaakt voor verkeer in twee richtingen. Het verbrede fietspad wordt aangelegd aan de westzijde van de weg. Hier is voor gekozen omdat de meeste fietsbestemmingen (zoals de Kenniscampus, scholen in het voortgezet onderwijs en de westelijke stationstunnel, allemaal aan de westzijde liggen. Er komen op meerdere plaatsen gefaseerde oversteekplaatsen voor fietsers van west naar oost om dit veilig te kunnen doen. Het westelijke fietspad langs de Parklaan is onderdeel van de doorfietsroute Ede-Wageningen. Tussen de Reehorsterweg en de Zandlaan is dit fietspad een 4,8 meter brede ventweg, die ook de woningen aan de Bennekomseweg ontsluiten.

Rotonde Zandlaan - Horalaan

Een andere aanpassing is de rotonde tussen de Zandlaan en de Horalaan. Om het groeiende verkeer aan te kunnen, wordt deze vergroot naar een meerstrooksrotonde. Fietsers kunnen hier aan de westzijde met voorrang rechtdoor fietsen of aan de noordzijde van de rotonde rijbaan voor rijbaan oversteken naar het fietspad langs de Horalaan. Voetgangers op hun beurt kunnen de rotonde aan de oostkant met voorrang oversteken en hun weg naar het noorden vervolgen naar de kantoren in het Horapark. Of aan de noordkant van de rotonde oversteken richting de Zandlaan.

Ook het eerste deel van de Zandlaan vanaf de rotonde wordt aangepast. In overleg met de direct aanwonenden is gekozen voor een ontwerp met een vrij liggend en iets verhoogd fietspad aan beide zijden. Daarmee sluit het ontwerp aan op het al eerder aangepaste deel van de Zandlaan. Aan de noordkant van dit gedeelte van de Zandlaan loopt ook een voetpad.

Edeseweg

Een andere grote wijziging zal halverwege de Edeseweg plaatsvinden. In september 2020 heeft de gemeente het monumentale Theehuis aangekocht om het een paar meter te verplaatsen. Dit maakt een verkeersveiliger ontwerp van de weg mogelijk. In de oude situatie liep het fietspad vlak langs het Theehuis. Bovendien was er geen goede gelegenheid om in- en uit te voegen naar het Theehuis of naar de noordelijke ingang van landgoed Hoekelum. Ook was er geen ruimte om een veilige oversteek voor fietsers en wandelaars te creƫren.

Door het tien meter in zuidwestelijke richting verplaatsen van het Theehuis, kan dit wel. De rijbanen buigen in het ontwerp iets uit en er komt een in-/uitvoeg mogelijkheid voor zowel het Theehuis als de noordelijke entree van landgoed Hoekelum. De middenberm tussen de rijbanen is precies breed genoeg om enkele bomen te kunnen plaatsen die weer als oversteekplaats voor vleermuizen over de Edesweg fungeren. Daarnaast wordt aan de zuidzijde van deze plek een gefaseerde fiets-/voetgangersoversteek aangelegd. Die zorgt ervoor dat bewoners van het landgoed gemakkelijk aan de westzijde van de Edeseweg kunnen komen en faciliteert een historische wandeling over het landgoed Hoekelum en het Groenelaantje / Sportparkweg.

Het Theehuis wordt na verplaatsing bovendien gerenoveerd. Het ontwerp houdt rekening met de cultuurhistorische zichtlijnen op het rijkserfgoed Hoekelum. Vanaf het Theehuis blijven bijvoorbeeld kasteel Hoekelum en de dienstwoning aan de oostkant van de weg goed zichtbaar. Op de Edeseweg worden daarnaast ook nog diverse maatregelen getroffen om de fauna ter plekke te beschermen. Meer informatie daarover is te vinden op de pagina Groen en Ecologie.

De Edeseweg sluit aan op het zuidelijk deel van de Parklaan met onder andere het kruispunt op de Hoekelumse Eng dat verkeer naar de A12 leidt. Dit deel van het ontwerp is inmiddels vastgesteld en wordt naar verwachting tussen medio 2021 en medio 2022 aangelegd. Op dit moment wordt dit deel van de route ontworpen. Bekijk de planning in de kalender.

Documenten

 

Planning

Met kleur is per onderdeel aangegeven of het in voorbereiding, uitvoering of klaar is