Bennekomseweg en Edeseweg

Vanaf de kruispunten bij de Klinkenbergerweg en het World Food Center gaat de Parklaan onder het spoor (Albertstunnel) door en volgt vervolgens de bestaande Bennekomseweg en Edeseweg. Vanaf hier is er sprake van een aantal aanpassingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. Dit is het gevolg van de overeenkomst met bezwaarmakers op het plan. Het aantal rijbanen blijft gelijk (twee rijbanen) ten opzichte van de huidige situatie. Ook de maximumsnelheid verandert niet en blijft 50 kilometer per uur. Wat wel verandert is de entree richting de Enka-wijk, ongeveer ter hoogte van de Reehorst. Hier komt een zogenaamde LARGAS-rotonde (LAngzaam Rijden GAat Sneller). Dit een soort ovatonde.

Ook anders is de ligging van het fietspad. Deze ligt met de komst van de Parklaan alleen nog aan de westzijde van de weg en wordt geschikt voor twee-richtingen. Hier is voor gekozen, omdat de meeste fietsbestemmingen, zoals de Kenniscampus, scholen in het voortgezet onderwijs en westelijke stationstunnel, aan de westzijde van de weg liggen. Er zijn op diverse punten gefaseerde fietsoversteken van west naar oost om veilig over te kunnen steken. Dit deel van de Parklaan route is onderdeel van de doorfietsroute Ede-Wageningen. Tussen de Reehorsterweg en de Zandlaan is dit fietspad een 4,8 meter brede ventweg, waar de woningen op de Bennekomseweg ook op ontsloten worden.

Het ontwerp voor dit deel van de Parklaan is grotendeels gereed, maar moet op bepaalde punten nog verder uitgewerkt worden. Een voorbeeld hiervan is de precieze inpassing van de rotonde Zandlaan. Omdat hier oorspronkelijk een kruising met verkeerslichten zou komen, is het inpassen van een rotonde op deze bestemming nog een ingewikkelde opgave. Ook is er nog niet voorzien in een oversteek voor wandelaars van/naar het Sportpark en Landgoed Hoekelum. Daarnaast wordt er nog gezocht naar een manier om de woningen op Landgoed Hoekelum een directe fiets- en voetgangersontsluiting naar de westzijde te bieden.

Er komt in het zuidelijk deel van de Parklaan ook meer ruimte voor bomen, een groene tussenberm en blijft het een open, cultuurhistorisch landschap. Rondom Landgoed Hoekelum wordt nog gekeken hoe het cultuurhistorisch karakter versterkt kan worden in het ontwerp. Ook worden er op de Edeseweg diverse maatregelen genomen om fauna te beschermen. Zo worden er eekhoornbruggen en dassentunnels geplaatst, en worden de bosplantsoenen naast de weg afgerasterd.

Naar verwachting wordt dit deel van de Parklaan tussen medio 2021 en medio 2022 aangelegd. Momenteel wordt dit deel van de route ontworpen. Bekijk de planning in de kalender.

Documenten

 

Planning