Kruispunt bij Poortwachter, aansluiting op A12

Aan de zuidkant wordt de Parklaan via de Poortwachter verbonden met de A12. Om deze ontsluiting mogelijk te maken, moet de huidige op-/afrit ‘omgeklapt’ worden. Waar het verkeer richting Arnhem nu met een bocht van 180 graden richting de Dreeslaan gaat, ligt de afslag na de omklapping wat eerder op de A12. Naast het omklappen van de op-/afrit wordt de Maanderdijk verlegd. Vanaf de Harnsesteeg wordt de Maanderdijk daarom iets naar het zuiden verplaatst.

Ontwerp en planning

Het Definitief Ontwerp van de nieuwe op- en afrit bij de Poortwachter is klaar. Op dit moment wordt dit ontwerp uitgewerkt naar een ‘Uitvoerings Ontwerp’. Een Uitvoerings Ontwerp is een gedetailleerde tekening waar onder andere alle materialen staan omschreven. De verwachting is dat het ontwerp in maart 2020 volledig klaar is. Gelijktijdig met het maken van het Uitvoerings Ontwerp worden ook de benodigde vergunningen aangevraagd.

Voorbereidende werkzaamheden

Voor de nieuwe op- en afrit van de A12 is het nodig om ‘voorbelasting’ aan te brengen. Dit is een techniek waarbij extra zand boven op het land wordt aangebracht om zettingen in de bodem te versnellen. Bij het zetten van de grond wordt de grond samengedrukt door de zware belasting van het zand wat erop komt te liggen. Hierdoor blijft de nieuw te bouwen rijbaan in de toekomst goed liggen en loopt het geen schade op door deze zettingen. Deze voorbelasting moet enkele maanden ‘rusten’ om goed te tijd te krijgen de grond samen te drukken. Daarom is Heijmans vanaf maandag 9 december gestart met het aanbrengen hiervan. Dit gebeurt eerst alleen ter plaatse van de huidige Maanderdijk. De Maanderdijk blijft hierbij gedurende de werkzaamheden voor alle weggebruikers toegankelijk. Heeft u vragen over de bouwwerkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar de aannemer via poortwachter@heijmans.nl.

Start werkzaamheden

Op maandag 6 januari 2020 is Heijmans gestart met het aanleggen van het eerste nieuwe deel van de Maanderdijk. Tijdens deze werkzaamheden blijft de doorgang op de bestaande Maanderdijk voor alle weggebruikers open.

Eerste deel nieuwe Maanderdijk open

Vanaf 28 februari 2020 is het eerste gedeelte van de nieuwe Maanderdijk open voor verkeer. Heijmans hoopt het gehele deelproject ‘Poortwachter’ eind 2020 af te ronden. De Dr. W. Dreeslaan blijft hierdoor bereikbaar via een tijdelijke toegangsweg. Deze route wordt met borden aangegeven. Op de plek van de huidige Maanderdijk werken we aan een nieuwe onderdoorgang richting de carpoolplek.

Omleiding fietsverkeer

Doordat de Nieuwe Maanderdijk vanaf 28 februari open is voor verkeer, vervalt de fietsroute via de huidige Maanderdijk. Fietsers kunnen vanaf 28 februari tot en met medio augustus niet meer via de Maanderdijk van het naar het viaduct Poortwachter fietsen. Om onveilige situaties tijdens de werkzaamheden te voorkomen, worden fietsers tussen Veenendaal en Bennekom omgeleid via de Harnsesteeg. Fietsers van en naar Ede kunnen gebruik maken van het Statepad. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden. De omleidingsroute geeft geen extra reistijd, waardoor hinder beperkt is.

Afsluiting carpoolplaats

De carpoolplaats is tot november niet bereikbaar. Voor de carpoolplaats is een alternatieve locatie gevonden op P3 van VV Bennekom (Sportpark de Eikelhof). Deze locatie wordt met borden aangegeven en ligt aan de Achterstraat in Bennekom. Deze alternatieve locatie blijft tot medio november 2020 in gebruik.                                      

Documenten

Planning