Kruispunt bij Poortwachter, aansluiting op A12

Luchfoto aansluiting Poortwachter

Aan de zuidkant wordt de Parklaan via de Poortwachter verbonden met de A12. Om deze aansluiting mogelijk te maken, is de huidige op- en afrit sinds medio september ‘omgeklapt’. Waar het verkeer richting Arnhem vroeger met een bocht van 180 graden richting de Dreeslaan ging, ligt de afslag nu wat eerder op de A12. Naast het omklappen van de op-/afrit is de Maanderdijk verlegd. Vanaf de Harnsesteeg is de Maanderdijk iets naar het zuiden verplaatst.

Uitvoering en planning

Sinds januari 2020 is Heijmans bezig met het aanleggen van het eerste nieuwe deel van de Maanderdijk. Inmiddels is deze nieuwe weg open voor verkeer. Heijmans verwacht het hele deelproject ‘Poortwachter’ eind 2020 af te ronden.

Het coronavirus heeft vooralsnog een beperkt effect op de werkzaamheden gehad. Alleen de openstelling van de Maanderdijk is enigszins vertraagd door Corona-gevallen bij diverse (onder)aannemers. De Maanderdijk werd op vrijdag 6 november opengesteld voor verkeer. Op de plek van de huidige Maanderdijk wordt gewerkt aan een nieuwe onderdoorgang richting de carpoolplaats.

Vragen over de werkzaamheden? Stuur een e-mail naar de aannemer via poortwachter@heijmans.nl.

Tijdelijke maatregelen en afsluitingen

Om de aanleg van de Poortwachter mogelijk te maken, zijn een aantal tijdelijke maatregelen en wegafsluitingen noodzakelijk. Deze zijn onvermijdelijk om de veiligheid van werknemers en verkeersdeelnemers te kunnen garanderen. Al deze afsluitingen die mogelijk tot verkeershinder kunnen leiden, worden tijdig gecommuniceerd en overlegd met omwonenden.

Verkeersmaatregelen in december

Na de openstelling van de Maanderdijk zullen er in november en december nog enkele kleinere werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook worden in december nog bomen aangeplant langs de Maanderdijk. Voor deze afrondende werkzaamheden zijn slechts ter plekke verkeersmaatregelen nodig.

Afsluiting Carpoolplaats

De carpoolplaats is tot medio december niet bereikbaar. Voor de carpoolplaats is een alternatieve locatie gevonden op P3 van VV Bennekom (Sportpark de Eikelhof). Deze locatie wordt met borden aangegeven en ligt aan de Achterstraat in Bennekom. Deze alternatieve locatie blijft tot medio december 2020 in gebruik.

Documenten

Planning

Met kleur is per onderdeel aangegeven of het in voorbereiding, uitvoering of klaar is