Kruispunt bij Poortwachter, aansluiting op A12

Aan de zuidkant wordt de Parklaan via de Poortwachter verbonden met de A12. Om deze ontsluiting mogelijk te maken, moet de huidige op-/afrit ‘omgeklapt’ worden. Waar het verkeer richting Arnhem nu met een bocht van 180 graden richting de Dreeslaan gaat, ligt de afslag na de omklapping wat eerder op de A12. Naast het omklappen van de op-/afrit wordt de Maanderdijk verlegd. Vanaf de Harnsesteeg wordt de Maanderdijk daarom iets naar het zuiden verplaatst.

Uitvoering en planning

Het Uitvoeringsontwerp van de nieuwe op- en afrit bij de Poortwachter is klaar. Dit is een gedetailleerde tekening waar onder andere alle materialen staan omschreven. De benodigde vergunningen zijn inmiddels ook aangevraagd en verleend, waarna de civiele werkzaamheden zijn opgestart.

Op maandag 6 januari 2020 is Heijmans gestart met het aanleggen van het eerste nieuwe deel van de Maanderdijk, deze is inmiddels open voor verkeer. Heijmans hoopt het hele deelproject ‘Poortwachter’ eind 2020 af te ronden. Ondanks de corona-maatregelen lukt het vooralsnog om de werkzaamheden volgens planning uit te voeren. De Dr. W. Dreeslaan blijft hierdoor bereikbaar via een tijdelijke toegangsweg. Deze route wordt met borden aangegeven. Op de plek van de huidige Maanderdijk werken we aan een nieuwe onderdoorgang richting de carpoolplek. Heeft u vragen over de bouwwerkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar de aannemer via poortwachter@heijmans.nl.

Tijdelijke maatregelen en afsluitingen

Om de aanleg van de Poortwachter mogelijk te maken zijn een aantal tijdelijke maatregelen en wegafsluitingen noodzakelijk om de veiligheid van werknemers en verkeersdeelnemers te garanderen. Al deze afsluitingen worden vooraf met borden gecommuniceerd, en afgestemd door Heijmans met omwonenden.

Begin augustus

Vanaf begin augustus doorgaand verkeer op de Maanderdijk omgeleid via de Harnsesteeg. De kruising Maanderdijk – Harnsesteeg wordt aansluitend in september of oktober circa 4 weken afgesloten om deze opnieuw in te richten.

4 tot en met 7 september

Van vrijdagavond 4 t/m maandagochtend 7 september wordt de A12 richting Arnhem t.h.v. de Poortwachter afgesloten om de omklapping van de Poortwachter mogelijk te maken. Ook dit weekend is er op de N781 maar 1 rijstrook per rijrichting beschikbaar.

Omleiding fietsverkeer

Doordat de Nieuwe Maanderdijk vanaf 28 februari open is voor verkeer, vervalt de fietsroute via de huidige Maanderdijk. Fietsers kunnen vanaf 28 februari tot en met medio augustus niet meer via de Maanderdijk van het naar het viaduct Poortwachter fietsen. Om onveilige situaties tijdens de werkzaamheden te voorkomen, worden fietsers tussen Veenendaal en Bennekom omgeleid via de Harnsesteeg. Fietsers van en naar Ede kunnen gebruik maken van het Statepad. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden. De omleidingsroute geeft geen extra reistijd, waardoor hinder beperkt is.

Afsluiting carpoolplaats

De carpoolplaats is tot november niet bereikbaar. Voor de carpoolplaats is een alternatieve locatie gevonden op P3 van VV Bennekom (Sportpark de Eikelhof). Deze locatie wordt met borden aangegeven en ligt aan de Achterstraat in Bennekom. Deze alternatieve locatie blijft tot medio november 2020 in gebruik.                                      

Documenten

Planning