Kruispunten Klinkenbergerweg en WFC

De Parklaan wordt erg lang. Om het ontwerp goed te overzien, splitsen we de Parklaan op in vijf stukken. Dit is het tweede deel: de kruispunten met de Klinkenbergerweg en het World Food Center (WFC). Op deze pagina vind je informatie over de route en belangrijke informatie over het ontwerp en de aanleg.

De kruispunten

Rijd je naar de N224? Dan neem je in de toekomst de Parklaan. Dit plan is goed zichtbaar bij het nieuw aangelegde kruispunt Klinkenbergerweg. De weg buigt af richting de kazerneterreinen en verkeer richting Ede-centrum moet links afslaan om op de Klinkenbergerweg te blijven.

Het kruispunt voor het WFC is een LARGAS-rotonde. ‘Largas’ staat voor ‘LAngzaam Rijden GAat Sneller’. Op zo’n rotonde krijgt de hoofdrijrichting voorrang. Afslaand verkeer voegt via een uitvoegstrook uit. De rotonde verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming. Ook is er minder afremmend en optrekkend verkeer. Dit zorgt voor minder geluidsoverlast en vervuiling.

Voor de (nieuwe) bewoners van de kazerneterreinen zijn de kruispunten fijn. Verkeer kan nu ook via deze kant de wijk verlaten. Om sluipverkeer in de wijk tegen te gaan, sluiten we de nieuwe weg nog niet volledig aan op het Maurits Noord-terrein.

Als je vanaf de Klinkenbergerweg richting het station rijdt, kom je op het volgende deel van de Parklaan: de Bennekomseweg en Edeseweg.

Werkzaamheden

De nieuwe kruispunten Klinkenbergerweg en het WFC legden we als eerste aan. Op 25 mei 2020 startte aannemer BAM met het werk. BAM begon met de aanleg van de geluidswal. De geluidswal maakte ook tijdens de aanleg de overlast voor omwonenden kleiner. De kruispunten waren eind 2020 klaar. In het voorjaar van 2021 is de omgeving van de kruispunten aangepakt, en zijn nog een aantal extra bomen geplaatst. In de zomer wordt de verbeelding op het middelste deel van het geluidscherm nog geplaatst. En wanneer de Parklaan klaar is wordt ook de definitieve bebording neergezet.

Dit deel van de Parklaan wordt nu al veel gebruikt. Dit komt omdat in de buurt het P+R-terrein voor het station ligt en door de ontwikkelingen rondom het WFC en de World Food Center Experience. Deze ontwikkelingen zorgen voor meer verkeer in dit deel van Ede. De verbeterde weg moest daarom snel gelegd worden. 

Planning