Kruispunten Klinkenbergerweg en WFC

luchtfoto van het nieuwe kruispunt Klinkenbergerweg-Parklaan in Ede
Beeld: RW Drones

De nieuwe kruispunten Klinkenbergerweg en het World Food Center (WFC) zijn als eerste aangelegd. Dit komt omdat op Maurits Zuid nu al het P+R-terrein voor station Ede-Wageningen ligt en vanwege de vele ontwikkelingen rondom het World Food Center (WFC) en de World Food Center Experience. Ook voor een deel van de nieuwe bewoners van de kazerneterreinen, is deze ontsluiting prettig. Niet al het verkeer hoeft meer via de Nieuwe Kazernelaan als het de wijk wil verlaten. Om sluipverkeer in de wijk tegen te gaan, wordt de nieuwe weg nog niet volledig op het Maurits Noord-terrein aangesloten. In eerste instantie wordt hier een ‘knip’ ingebouwd. Na overleg met omwonenden is afgesproken dat deze aan de noordzijde van de Bergansiuslaan komt te liggen. Bewoners van appartementencomplex ‘de Kolonel’ kunnen via het nieuwe kruispunt naar hun woning.

De doorgaande weg richting N224 zal in de toekomst via de Parklaan in plaats van via de Klinkenbergerweg lopen. Dit is goed zichtbaar bij het nieuw aangelegde kruispunt Klinkenbergerweg. De doorgaande weg buigt af richting de kazerneterreinen en verkeer richting Ede-centrum moet vanuit het zuiden gezien links afslaan om op de Klinkenbergerweg te blijven.

Werkzaamheden

Op 25 mei 2020 is aannemer BAM gestart met de werkzaamheden. BAM begon met de aanleg van de geluidwal om ook tijdens de aanleg de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Inmiddels zijn de grond-, asfalt en verkeerskundige werkzaamheden klaar en is de herinrichting van het omliggende terrein bijna afgerond. Eind 2020 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd.

In het voorjaar van 2021 volgt dan de plaatsing van de verbeelding op het middelste deel van het geluidsscherm. De levering hiervan is vertraagd. De definitieve bebording vindt plaats als de rest van het noordelijke deel van de Parklaan is aangelegd.

Planning

Met kleur is per onderdeel aangegeven of het in voorbereiding, uitvoering of klaar is