Kruispunten Klinkenbergerweg en WFC

De nieuwe kruispunten met de Klinkenbergerweg en het World Food Center (WFC) worden als eerste aangelegd. We doen dit omdat op Maurits Zuid nu al het P+R-terrein voor station Ede-Wageningen ligt en vanwege de vele ontwikkelingen rondom het World Food Center (WFC) en de World Food Center Experience. Ook voor een gedeelte van de nieuwe bewoners van de kazerneterreinen is deze ontsluiting prettig. Dan hoeft niet al het verkeer meer via de nieuwe Kazernelaan de wijk uit. Om sluipverkeer in de nieuwbouwwijk tegen te gaan, sluiten we de nieuwe weg nog niet aan op het volledige Maurits Noord terrein maar wordt hier in eerste instantie nog een ‘knip’ ingebouwd.

De doorgaande route richting de N224 loopt in de toekomst via de Parklaan in plaats van via de Klinkenbergerweg zoals nu het geval is. Dit is duidelijk zichtbaar bij het nieuw aan te leggen kruispunt Klinkenbergerweg. De doorgaande weg buigt af richting de Kazerneterreinen en als men richting het centrum van Ede wil, moet men vanuit het zuiden gezien linksaf slaan om de Klinkenbergerweg op te slaan. Het ontwerp voor de twee kruispunten bij de Klinkenbergerweg en het WFC is gereed en is besproken met natuur en milieuorganisaties en direct omwonenden van het kruispunt.

Start werkzaamheden

De vergunningen voor deze kruispunten zijn verleend. Dit betekent dat we kunnen starten met de voorbereidende werkzaamheden. Op 20 januari starten we met het kappen van bomen in dit gebied. Vervolgens wordt vanaf medio februari de grond onderzocht naar mogelijke achtergebleven explosieven of resten uit de tweede wereldoorlog en het verleggen van een kabel. Zodra dit is gebeurd, kan worden gestart met de aanleg van de weg. In de herfst van 2020 zijn de twee kruispunten naar verwachting klaar voor gebruik.

Planning