Kruispunten Klinkenbergerweg en WFC

De nieuwe kruispunten met de Klinkenbergerweg en het toekomstige World Food Center (WFC) worden als eerste aangelegd. We doen dit omdat op Maurits Zuid nu al het P+R-terrein voor station Ede-Wageningen ligt en vanwege de vele ontwikkelingen rondom het World Food Center (WFC) en het Experience Center. Ook voor een gedeelte van de nieuwe bewoners van de kazerneterreinen is deze ontsluiting prettig. Dan hoeft niet al het verkeer meer via de nieuwe Kazernelaan de wijk uit. Om sluipverkeer in de nieuwbouwwijk tegen te gaan, sluiten we de nieuwe weg nog niet aan op het volledige Maurits Noord terrein maar wordt hier in eerste instantie nog een ‘knip’ ingebouwd.

De doorgaande route richting de N224 loopt in de toekomst via de Parklaan in plaats van via de Klinkenbergerweg zoals nu het geval is. Dit is duidelijk zichtbaar bij het nieuw aan te leggen kruispunt Klinkenbergerweg. De doorgaande weg buigt af richting de Kazerneterreinen en als men richting het centrum van Ede wil, moet men vanuit het zuiden gezien linksaf slaan om de Klinkenbergerweg op te slaan. Het ontwerp voor de twee kruispunten bij de Klinkenbergerweg en het WFC is gereed en is besproken met natuur en milieuorganisaties en direct omwonenden van het kruispunt.

Start werkzaamheden

Voordat er daadwerkelijk met de aanleg van de weg en deze twee kruispunten gestart kan worden, moeten er nog een aantal zaken geregeld en gedaan worden. De omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen, voor de bouw van het geluidsscherm en de grondwerkzaamheden voor de aanleg van de weg zijn in oktober door de Omgevingsdienst de Vallei verleend. Deze vergunningen staan na de publicatiedatum 6 weken open voor bezwaar. De uiterlijke bezwaardatum per vergunning is :

  • Bouwvergunning geluidscherm: 3 december 2019
  • Kapvergunning bomen: 4 december 2019
  • Aanlegvergunning grondwerkzaamheden: 18 december 2019

We verwachten begin 2020 te kunnen starten met het kappen van bomen, onderzoeken van de grond naar mogelijke achtergebleven explosieven of resten uit de tweede wereldoorlog en het verleggen van een kabel. Zodra dit is gebeurd, kan worden gestart met de aanleg van de weg. In de herfst van 2020 zijn de twee kruispunten naar verwachting klaar voor gebruik.