Kruispunten Klinkenbergerweg en WFC

De nieuwe kruispunten Klinkenbergerweg en het World Food Center (WFC) worden als eerste aangelegd. We doen dit omdat op Maurits Zuid nu al het P+R-terrein voor station Ede-Wageningen ligt en vanwege de vele ontwikkelingen rondom het World Food Center (WFC) en de World Food Center Experience. Ook voor een gedeelte van de nieuwe bewoners van de kazerneterreinen is deze ontsluiting prettig. Dan hoeft niet al het verkeer meer via de Nieuwe Kazernelaan de wijk uit. Om sluipverkeer in de nieuwbouwwijk tegen te gaan, wordt de nieuwe weg nog niet volledig op het Maurits Noord terrein aangesloten, maar wordt hier in eerste instantie nog een ‘knip’ ingebouwd. Na overleg met omwonenden is afgesproken dat deze aan de noordzijde van de Bergansiuslaan komt te liggen. Bewoners van appartementencomplex De Kolonel kunnen dan via het nieuwe kruispunt naar hun woning.

De doorgaande route richting de N224 loopt in de toekomst via de Parklaan in plaats van via de Klinkenbergerweg zoals nu het geval is. Dit is duidelijk zichtbaar bij het nieuw aan te leggen kruispunt Klinkenbergerweg. De doorgaande weg buigt af richting de kazerneterreinen en als men richting het centrum van Ede wil, moet men vanuit het zuiden gezien links afslaan om op de Klinkenbergerweg te blijven. De aanleg van deze twee kruispunten bij de Klinkenbergerweg en het WFC is inmiddels gestart.

Huidige werkzaamheden

Op 25 mei is aannemer BAM gestart met de aanlegwerkzaamheden. BAM is begonnen met de aanleg van de geluidswerende voorzieningen, om ook tijdens de aanleg de geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast worden nu de grondwerkzaamheden uitgevoerd die nodig zijn om het kruispunt Bergansiuslaan - WFC aan te kunnen leggen. In de herfst van 2020 zijn de twee kruispunten naar verwachting klaar voor gebruik.

Planning

Tijdens de uitvoering zijn we tegen een aantal onvoorziene problemen aangelopen. Daarom is de planning gewijzigd ten opzichte van wat eerder is gecommuniceerd. De vertraging die we hebben opgelopen gaan we in de zomervakantieperiode weer inhalen zodat de einddatum van de civiele werkzaamheden nog steeds op 1 september is.Het aanbrengen van de beplanting gebeurd hierbij als laatst, omdat aanplanten in het najaar de grootste kans geeft op duurzame groei van nieuwe bomen en planten.

Van 17 tot en met 28 augustus (2 weken)

In deze periode ronden we de werkzaamheden aan de verkeerslichten (kruising Berkenlaan) af. Het verkeer leiden we met een halve baan afzetting langs deze werkzaamheden. Doorgaand verkeer kan dus gewoon over de Klinkenbergerweg rijden tijdens deze werkzaamheden. Fietsers en voetgangers moeten aan de westzijde van de weg blijven en worden via de Keetmolenweg en Stationsweg omgeleid.

Week van 1 september tot en met najaar

Vanaf 1 september kunt u gebruikmaken van het nieuwe kruispunt op de Klinkenbergerweg. Het kruispunt bij het WFC-terrein wordt naar verwachting op 1 oktober opgeleverd. In de periode van 1 september tot en met het najaar ronden we de werkzaamheden af. Ook planten we dan bomen en ander groen. Fietsers en voetgangers maken dan gebruik van de nieuw aangelegde voet-en fietspaden.

Overlast gedurende de werkzaamheden

Gedurende werkzaamheden wordt geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken. Er worden machines ingezet die minder lawaai en trillingen veroorzaken. Toch is het niet altijd mogelijk om het werk zonder overlast uit te voeren. Bij omleidingen of werkzaamheden die tot overlast leiden zal BAM altijd tijdig informatie verstrekken over de periode waarin dit plaatsvindt.

Heb je vragen of ervaar je toch overlast waar je wat over wilt weten? Neem dan contact op met Debby Schoolen (Omgevingsmanager BAM) via parklaanede@bam.com of 06-46938538. Je kunt je ook aanmelden voor het Omgevingspanel.

Planning