Noordelijk deel (vanaf N224 over het kazerneterrein)

In het noorden start de Parklaan op de rotonde aan de N224. Vanaf deze rotonde loopt de Parklaan grotendeels parallel aan de Nieuwe Kazernelaan naar het zuiden toe. Het is dus een nieuw stuk weg. De Nieuwe Kazernelaan blijft gewoon bestaan en wordt grotendeels een 30 km/h klinkerweg. Tussen de Ceelman van Ommerenweg en Sysseltselaan wordt de Nieuwe Kazernelaan afgesloten voor autoverkeer.

Om voor de Parklaan een goede aansluiting te maken op de N224, moet de rotonde mogelijk iets verplaatst worden. Ook de tank die bij de ingang van de kazerneterreinen staat wordt waarschijnlijk verplaatst. De gemeente Ede is hierover met verschillende partijen in overleg.

De Parklaan kruist de oude en historisch waardevolle Sysseltselaan en loopt vervolgens door tot aan de kruising met de Eikenlaan/Nieuwe Kazernelaan. Op dit eerste gedeelte van de Parklaan komen in totaal drie nieuwe kruispunten om zowel de woningen op de Simon Stevin Kazerne, de Elias Beeckman Kazerne en de Burgemeestersbuurt op de Parklaan te ontsluiten. Zo ontstaat er voor deze bewoners een goede verbinding richting zowel het noorden als zuiden van Ede. Ter hoogte van de Sysseltselaan komt een veilige (gefaseerde) oversteek voor fietsers en voetgangers. Dat is op deze plek extra van belang vanwege de aanwezige scholen. We zijn nog aan het onderzoeken hoe deze oversteek extra uitgelicht kan worden.

De Ceelman van Ommerenweg krijgt een directe éénrichtings-aantakking op de Parklaan. Autoverkeer dat uit de Burgemeestersbuurt wil rijden, kan via de Ceelman van Ommerenweg direct invoegen in zuidelijke richting op de Parklaan. Zo voorkomen we extra verkeersbewegingen in de woonwijk, van met name ouders die hun kinderen naar school brengen.

Het laatste kruispunt in dit deel zorgt voor een ontsluiting van de woningen op Maurits Zuid als onderdeel van de ontwikkeling van het World Food Center. Dit kruispunt ligt ongeveer ter hoogte van het oude PMT-gebouw (voormalig Pizza & Pizza). Vanaf daar gaat de Parklaan verder de kazerneterreinen op (ongeveer waar nu de afslag naar Maurits zuid ligt) richting de kruisingen met de Klinkenbergerweg en WFC.

Momenteel wordt dit deel van de route ontworpen. Bekijk de planning in de kalender.

Documenten

Planning