Noordelijk deel (vanaf N224 over het kazerneterrein)

Overzicht noordelijk deel van de Parklaan

In het noorden start de Parklaan, die op dit deel de Generaal Hackettlaan zal gaan heten, op de rotonde aan de N224. Vanaf deze rotonde loopt de Parklaan grotendeels parallel aan de Nieuwe Kazernelaan naar het zuiden. Het is dus een nieuw stuk weg. De Nieuwe Kazernelaan blijft gewoon bestaan en wordt grotendeels als een 30 km/h erftoegangsweg uitgevoerd in klinkers. Tussen de Ceelman van Ommerenweg en Sysseltselaan wordt de Nieuwe Kazernelaan afgesloten voor autoverkeer.

Eerder was het plan om de rotonde op de N224 wat naar het zuidoosten te verplaatsen maar is inmiddels met de Provincie Gelderland afgesproken dat die op de huidige plek blijft. Daarmee kon worden voorkomen dat bomen gekapt moesten worden en kon op aanlegkosten worden bespaard.

Het noordelijk deel voor autoverkeer

Vanaf de rotonde op de N224 leidt de weg naar de eerste LARGAS-rotonde op de route, ter hoogte van de Buurtmeesterweg en Piet Romboutlaan. LARGAS staat voor “LAngzaam Rijden GAat Sneller”. Hier is de Simon Stevin Kazerne aangesloten op de Parklaan. Daar tussenin is het via een bypass mogelijk om vanaf het noorden af te slaan naar de Arnhemseweg. De Parklaan kruist vervolgens de oude en historisch waardevolle Sysseltselaan. De weg is hier zo aangelegd dat de impact op deze bomenlaan minimaal is. Ter hoogte van de Ceelman van Ommerenweg is het vanuit het noorden mogelijk om in- en uit te voegen op de Parklaan. Dat voorkomt extra verkeersbewegingen van met name ouders die kinderen naar school brengen in de al bestaande Burgemeestersbuurt. Vervolgens loopt de weg door tot aan de volgende kruising met de Eikenlaan en Brigadelaan, om de Elias Beeckman Kazerne en Maurits Noord te ontsluiten.

Het laatste kruispunt in dit gedeelte van de Parklaan ontsluit de woningen op Maurits Zuid als onderdeel van de ontwikkeling van het World Food Center. Dit kruispunt ligt ongeveer ter hoogte van het oude PMT-gebouw (voormalig Pizza & Pizza). Vanaf daar gaat de Parklaan verder de kazerneterreinen op (ongeveer waar nu de afslag naar Maurits Zuid ligt) richting de kruisingen met de Klinkenbergerweg en World Food Center.

Het noordelijk deel voor fietsverkeer en voetgangers
Aan de noordwestelijke kant van de Parklaan loopt een tweezijdig fietspad vanaf de rotonde in de N224 tot aan Bennekom. Op het noordelijk deel loopt dit fietspad over de Nieuwe Kazernelaan tot aan de aansluiting met het inmiddels al aangelegde kruispunt Klinkenbergerweg – World Food Center. Dit is grotendeels een erftoegangsweg met klinkers, maar tussen de Sysseltselaan en Ceelman van Ommerenweg is de weg afgesloten voor autoverkeer. Vanaf het kruispunt met de Eikenlaan en Brigadelaan verandert het fietspad in een asfaltweg.

Aan de zuidoostelijke kant loopt de fietsverbinding meer wisselend door de nieuwe wijken op de Kazerneterreinen en langs de Parklaan. Vanaf het fietspad langs de N224 is het mogelijk om via de oude access op het Simon Stevin Kazerneterrein en de Piet Romboutlaan, naar het tweezijdige asfaltfietspad te fietsen dat naar de Jeanny Laupmanlaan leidt. Deze weg loopt richting de Sysseltselaan, waar het fietspad weer parallel aan de Parklaan ligt. Vervolgens is er vanaf de Sysseltselaan een doorlopende tweezijdige fietsverbinding aan de oostzijde van de Parklaan tot aan het kruispunt WFC Oost. Naast de fietspaden aan beide zijden van de weg ligt ook een parallel voetpad voor voetgangers.

Op alle kruispunten op het noordelijk deel is het voor fietsers en voetgangers mogelijk om de Parklaan aan beide zijden van de kruising over te steken. Dat gebeurt altijd gefaseerd - wat betekent dat er rijbaan voor rijbaan overgestoken kan worden. Speciale aandacht in het ontwerp is er voor de oversteek ter hoogte van de Sysseltselaan. Dit is een belangrijke verbinding tussen de wijken en basisscholen in de Burgemeestersbuurt. Daarom is deze oversteek extra breed gemaakt en is de ruimte tussen de rijbanen vergroot. Ook wordt er aandacht van de automobilist gevraagd op dit punt door royale toepassing van opvallende attentiemarkering. Bijvoorbeeld de verkeersborden die de nabijheid van een school aanduiden en opvallend gekleurde palen die voorzichtig rijgedrag stimuleren. Om een eenduidige situatie en rijervaring op de Parklaan te creëren, heeft doorgaand verkeer altijd voorrang.

Om de Parklaan op dit deel aan te kunnen leggen, moeten bomen worden gekapt. Er worden diverse maatregelen getroffen om de fauna ter plekke te beschermen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Groen en Ecologie. Het ontwerp voor dit deel van de route is inmiddels vastgesteld, en wordt binnenkort aanbesteed. Bekijk de planning in de kalender.

Documenten

Planning

Met kleur is per onderdeel aangegeven of het in voorbereiding, uitvoering of klaar is.