Noordelijk deel (vanaf N224 over het kazerneterrein)

In het noorden start de Parklaan op de rotonde aan de N224. Vanaf deze rotonde loopt de Parklaan grotendeels parallel aan de Nieuwe Kazernelaan naar het zuiden toe. Het is dus een nieuw stuk weg. De Nieuwe Kazernelaan blijft gewoon bestaan. Om voor dit nieuwe stuk weg een goede aansluiting te maken op de N224, is het van belang de rotonde iets te verplaatsen. Ook de tank die bij de ingang van de kazerneterreinen staat wordt waarschijnlijk verplaatst. De gemeente Ede is hierover met verschillende partijen in overleg.

De Parklaan kruist de oude en historisch waardevolle Sysseltselaan en loopt vervolgens door tot aan de kruising met de Eikenlaan/Nieuwe Kazernelaan. Op dit eerste gedeelte van de Parklaan komen in totaal drie nieuwe kruispunten om zowel de woningen op het Simon Stevin terrein, het Elias Beeckman terrein op de Parklaan te ontsluiten. Zo ontstaat er voor deze bewoners een goede verbinding richting zowel het noorden als zuiden van Ede. Ter hoogte van de Sysseltselaan komt een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers, op deze plek extra van belang vanwege de aanwezige scholen.

Het laatste kruispunt in dit deel zorgt voor een ontsluiting van de woningen op Maurits Zuid als onderdeel van de ontwikkeling van WFC. Dit kruispunt ligt ongeveer ter hoogte van Pizza & Pizza. Vanaf daar gaat de Parklaan verder de kazerneterreinen op (ongeveer waar nu de afslag naar Maurits zuid ligt) richting de kruisingen met de Klinkenbergerweg en WFC.

Momenteel wordt dit deel van de route ontworpen. Bekijk de planning in de kalender.

Documenten

Planning