Parklaan Noord (vanaf N224 over het kazerneterrein)

De Parklaan wordt erg lang. Om het ontwerp goed te overzien, splitsen we de Parklaan op in vijf stukken. Dit is het noordelijkste gedeelte: van de N224 over het kazerneterrein, tot het kruispunt WFC-Klinkenbergerweg bij de Mauritskazerne. Op deze pagina vind je informatie over de route en belangrijke informatie over het ontwerp en de aanleg.

De route voor autoverkeer

Rijd je dit gedeelte van de Parklaan af met de auto? Dan kom je het volgende tegen. De Parklaan start in het noorden op de rotonde van de N224. Vanaf de rotonde loopt de Parklaan parallel aan de Nieuwe Kazernelaan naar het zuiden. De Nieuwe Kazernelaan wordt een 30-kilometerzone en aangepast naar een weg met klinkers.

Je komt nu uit op de eerste LARGAS-rotonde. ‘LARGAS’ staat voor ‘LAngzaam Rijden GAat Sneller’. Op zo’n rotonde krijgt de hoofdrijrichting voorrang. Afslaand verkeer voegt via een uitvoegstrook uit. De rotonde verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming. Ook is er minder afremmend en optrekkend verkeer. Dit zorgt voor minder geluidsoverlast en vervuiling.

Na de LARGAS-rotonde rijd je langs de oude en historische Sysseltselaan. We leggen de weg zo aan dat de invloed op deze bomenlaan minimaal is. Ook is er hier extra aandacht voor het veilig kunnen oversteken van de weg door fietsers en voetgangers. Het laatste kruispunt in dit gedeelte ligt ongeveer ter hoogte van het oude Pizza & Pizza. Ook hier ligt straks een LARGAS-rotonde. Na deze rotonde gaat weg verder de kazerneterreinen op. Via deze terreinen rijd je richting de kruisingen met de Klinkenbergerweg.

De route voor fietsers en voetgangers

Gebruik je de Parklaan met de fiets of te voet? Dan kun je aan de westkant van de Parklaan van de N224 tot aan Bennekom gebruik maken van een doorlopend pad langs de Parklaan. Die start vanaf de N224 over de Nieuwe Kazernelaan, en gaat vanaf de Eikenlaan verder als een parallel fiets- en voetpad.

Aan de oostkant loopt de doorgaande fiets- en wandelroute meer door de woonwijken heen. Vanaf de N224 over de oude ingang van het Simon Stevin kazerneterrein richting de Piet Romboutlaan. Daar ligt een fiets-/voetpad richting de Jeanny Laupmanlaan, die vervolgens tot aan de Sysseltselaan doorloopt. Vanaf daar loopt ook aan de zuidoostkant van de Parklaan een tweezijdige fietspad tot aan het oostelijke kruispunt van het WFC-terrein.

Goed om te weten

Op alle kruispunten in dit deel is het voor fietsers en voetgangers mogelijk om de Parklaan aan beide zijden van de kruisingen over te steken. We hebben speciale aandacht gehad voor de oversteek ter hoogte van de Sysseltselaan. Dit is een belangrijke verbinding tussen de wijken en basisscholen in de Burgemeestersbuurt. Daarom is deze oversteek extra breed gemaakt en is de ruimte tussen de rijbanen vergroot. Ook wordt er aandacht van de automobilist gevraagd op dit punt door opvallende attentiemarkeringen. We plaatsen bijvoorbeeld verkeersborden en opvallend gekleurde palen die zorgen voor voorzichtig rijgedrag.

Bomenkap

Om de Parklaan op dit deel aan te kunnen leggen, moeten bomen worden gekapt. Hiervoor is inmiddels een kapvergunning verleend door de ODDV. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Bomen. Er worden diverse maatregelen getroffen om de fauna ter plekke te beschermen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Groen en Ecologie. Het ontwerp voor dit deel van de route is inmiddels vastgesteld, en wordt binnenkort aanbesteed. Bekijk de planning in de kalender.

Planning