Zuidelijk deel (ten zuiden van sportpark Hoekelum tot aan Poortwachter)

Aan de zuidkant van landgoed Hoekelum komt een afslag die gaat naar de op-/afrit van de A12. Het kruispunt dat hier wordt aangelegd zorgt ervoor dat autoverkeer vanaf de A12 richting het noorden van Ede kan. Rechtsaf slaan naar Bennekom, of vanuit Bennekom links afslaan richting de A12, is vanaf hier niet direct mogelijk. Daarvoor moet autoverkeer keren op de rotonde bij de Zandlaan-Horalaan.

Aansluiting Sportpark Hoekelum

De aansluiting van het Sportpark Hoekelum voor autoverkeer verandert ook met de komst van de Parklaan. De Sportparkweg verandert in een fietspad, de toegang voor autoverkeer komt aan de zuidkant van de parkeerplaats te liggen. Aan de deze parkeerplaats verandert verder niets.

Ook rond dit kruispunt worden de nodige maatregelen met betrekking tot natuur en ecologie genomen. Zo wordt er tussen het kruispunt en de A12 een compensatiegebied voor het Gelders Natuur Netwerk (GNN) aangelegd, en zijn er op diverse plekken faunatunnels en bijbehorende afrastering te vinden. Voor de in het gebied aanwezige dassen wordt ook struweelgebied aangelegd, inclusief fruitbomen die voor een natuurlijke voedingsbron zorgen.

De Parklaan gaat verder onder de A12 door en loopt dan ten zuiden van de A12 parallel richting de Dreeslaan, waar de Parklaan aangesloten wordt op de A12. Op het gedeelte ten zuiden van de A12 wordt een geluidswerende voorziening aangebracht. Van de onderdoorgang tot de Bovenbuurtweg is dit een geluidswal, vanaf de Bovenbuurtweg vanwege de beperkte ruimte een geluidscherm. Zie de pagina ‘Geluid’ voor meer informatie.

Naar verwachting wordt dit deel van de Parklaan tussen medio 2021 en medio 2022 aangelegd. Bekijk de planning in de kalender.

Documenten

 

Planning