Zuidelijk deel (ten zuiden van sportpark Hoekelum tot aan Poortwachter)

Overzicht zuidelijk deel van de Parklaan

Aan de zuidkant van landgoed Hoekelum, op de Hoekelumse Eng, komt een afslag die naar de op-/afrit van de A12 loopt. Het kruispunt dat hier wordt aangelegd zorgt ervoor dat autoverkeer vanaf de A12 richting het noorden van Ede kan. Rechtsaf slaan naar Bennekom of vanuit Bennekom links afslaan richting de A12, is vanaf hier niet direct mogelijk. Daarvoor moet autoverkeer keren op de rotonde bij de Zandlaan en Horalaan. Fietsers kunnen via een fietstunnel aan de westzijde doorfietsen naar Bennekom, voor voetgangers ligt er een voetpad aan de oostzijde langs de Edeseweg.

Aansluiting Sportpark Hoekelum

De aansluiting van het Sportpark Hoekelum voor autoverkeer verandert ook door de realisatie van de Parklaan. De Sportparkweg wordt een fietspad en de toegang voor autoverkeer komt aan de zuidkant van de parkeerplaats te liggen. Aan de parkeerplaats verandert verder niets.

Fietsers en voetgangers die vanuit Bennekom naar het sportpark of richting Ede-centrum willen, kunnen via een tunnel aan de westzijde onder het kruispunt op de Hoekelumse Eng door. Net ten zuiden ligt een gefaseerde oversteek waarmee naar de westzijde van de weg overgestoken kan worden. Deze oversteek kan ook gebruikt worden door fietsverkeer dat vanuit het noorden komt en richting de zuidelijke entree van landgoed Hoekelum wil. Vanaf het oversteekpunt aan de oostzijde loopt een kort fietspad richting deze entree.

Groen en Ecologie

Ook rond dit kruispunt worden de nodige maatregelen voor de natuur en ecologie genomen. Zo wordt er tussen het kruispunt en de A12 een compensatiegebied voor het Gelders Natuur Netwerk (GNN) aangelegd en zijn er op diverse plekken faunatunnels en bijbehorende afrastering voorzien. Voor de dassen in het gebied wordt ook struweelgebied aangelegd, inclusief fruitbomen die voor een natuurlijke voedingsbron zorgen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Groen en Ecologie.

De Parklaan gaat verder onder de A12 door en loopt dan ten zuiden van de A12 parallel richting de Dr. W. Dreeslaan, waar de Parklaan aansluit op de A12. Op het gedeelte ten zuiden van de A12 wordt een geluidswerende voorziening aangebracht. Van de onderdoorgang tot de Bovenbuurtweg is dit een geluidswal, vanaf de Bovenbuurtweg (door de beperkte ruimte) een geluidscherm. Ga naar de pagina ‘Geluid’ voor meer informatie.

Dit deel van het ontwerp is inmiddels vastgesteld en wordt naar verwachting tussen medio 2021 en medio 2022 aangelegd. Bekijk de planning in de kalender.

Documenten

 

Planning

Met kleur is per onderdeel aangegeven of het in voorbereiding, uitvoering of klaar is