Edese basisschoolleerlingen leren over de dode hoek

Op initiatief van aannemer Van Gelder, die de Parklaan voor ons aanlegt, kregen verschillende basisscholen de afgelopen week lessen over de dode hoek van grote voertuigen in het verkeer. En dat is belangrijk, nu we druk in de weer gaan met het aanleggen van de Parklaan.

Want hoewel de machines en vrachtwagens interessant zijn voor schoolgaande kinderen, maken ze het overzicht in het verkeer complexer. Daarom ging de vrachtwagen van Buro TAB langs Edese basisscholen in de buurt van de werkzaamheden, om ze bewust te maken van waar ze wel en waar ze niet te zien zijn voor de bestuurder.

De les begint in de vrachtwagen, waarin ze uitleg krijgen over het zicht van de bestuurder vanuit de cabine. Vervolgens lopen de leerlingen van groepen 6, 7 en 8 langs de vrachtwagen om samen met de instructeur het van de andere kant te bekijken: waar sta ik als fietser (on)veilig langs de vrachtwagen?

Leuk en leerzaam

Op de vraag wat de leerlingen van basisschool Louise de Coligny van de les vonden reageren ze in koor: “Leuk! Vooral dat we in de vrachtwagen mochten zitten.” Naast leuk bleek het ook leerzaam: “We hebben geleerd wat de dode hoeken zijn en hoe ze je kunt vermijden.” Een van de leerlingen geeft aan dat hij wel eens in de dode hoek heeft gestaan: “Toen trok mijn moeder me snel terug. Nu weet ik dus waarom.”

Peter de Pater, wethouder Verkeer is enorm blij dat de leerlingen vanuit het project de Parklaan bewust worden gemaakt van de dode hoek: “Met de les vanuit de vrachtwagen en met gekleurde vakken naast de vrachtwagen krijgen kinderen begrijpelijk uitgelegd wanneer je in de dode hoek staat. Beter onderwijs kun je niet krijgen.”