Eind januari start kapwerkzaamheden

Eind januari beginnen de eerste werkzaamheden voor de aanleg van de Parklaan in Ede. Voordat we aan de slag kunnen met de aanleg van de weg, moeten we de komende periode eerst bomen kappen.

De Parklaan komt voor een deel te liggen op plekken waar nog geen weg ligt. Op veel van deze plekken staan nu nog bomen en ander groen. Een deel daarvan moet wijken voor de aanleg van de Parklaan.

Bomen sparen

Bij het ontwerpen van de Parklaan hebben we steeds gekeken hoe we zoveel mogelijk bomen kunnen laten staan. Bijvoorbeeld door de weg of het fietspad op sommige stukken te verplaatsen. Of door technische oplossingen, zoals het gebruiken van de bestaande verhardingen of het aanleggen van een zogenaamd ‘zwevend fietspad’. Zo hebben we meer dan 150 bomen kunnen sparen.

Compenseren

In Ede moeten we alle bomen vanaf een bepaalde grootte compenseren. Dit betekent dat er een nieuwe boom geplant wordt in ruil voor het kappen van een boom. In totaal compenseren we meer bomen dan moet. Meer informatie hierover vindt u op parklaan.ede.nl/bomen. 

Op plekken waar ze niet in de weg staan bij de wegwerkzaamheden, planten we in het voorjaar al nieuwe bomen terug. Dit doen we omdat dit beter is voor de dieren die in de omgeving leven. En zodat bewoners dan direct weer wat meer groen in hun omgeving hebben.

Stippen

We gaan de bomen kappen tussen eind januari en half maart. Zo zijn we klaar voordat het broedseizoen van vogels begint. Om te weten welke bomen we wel en niet moeten kappen zijn de bomen voorzien van een stip. Een roze stip betekent dat de boom weg moet, bomen met een blauwe stip blijven staan. De kapwerkzaamheden beginnen in zowel het noordelijke als zuidelijke deel van de route van de nieuwe Parklaan. Het middengedeelte is als laatst aan de beurt.

Duurzaam hergebruiken

Het hout van de gekapte bomen gaan we duurzaam hergebruiken. Een deel van het hout gebruiken we in het Parklaangebied voor bijvoorbeeld bankjes en afrasteringen. Ook verwerken we houtsnippers in de wandelpaden en laten we een deel van het hout liggen voor de in het gebied aanwezige insecten, planten en dieren. Om ervoor te zorgen dat vogels dit voorjaar kunnen nestelen, zijn al diverse manden opgehangen. Voor de eekhoorns in het gebied hangen we nestkasten op.

Planning

We starten met het kappen van bomen bij de Bovenbuurtweg en in de buurt van de Bergansiuslaan en appartementencomplex De Kolonel. Het werk op de Bovenbuurtweg duurt twee tot drie dagen. Vanaf de Berganiuslaan werken we
in de richting van de N224. De kapwerkzaamheden op dit traject duren een paar weken. Halverwege februari gaan we aan de slag op het deel tussen de Bennekomseweg en de Edeseweg.

Wil je op de hoogte blijven van de planning van de werkzaamheden? Download dan de app Werk in Uitvoering van Van Gelder.

Hinder

Hoewel we er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken, kunnen omwonenden hinder ondervinden. We zetten verkeersregelaars in die het verkeer Bennekomseweg (tussen Emmalaan en Zandlaan) veilig langs het werkvak leiden. Het openbaar vervoer blijft tijdens de werkzaamheden gewoon volgens de dienstregeling rijden en ook de hulpdiensten kunnen ongestoord langs de werkzaamheden rijden.

Vragen of opmerkingen?

Van Gelder is het aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij omgevingsmanager Margreet Tonen: 06-51578620, mtonen@vangelder.com.