Kap en compensatie van bomen bij de Bennekomseweg en de N224

Op maandag 7 februari 2022 publiceerde de provincie Gelderland een ontwerpbesluit met het voornemen om de gemeente Ede ontheffing te verlenen voor het op dezelfde locatie moeten compenseren van 61 bomen die van de provincie zijn. De kap van deze bomen is noodzakelijk om de Parklaan aan te kunnen leggen.

Bomen onder provinciaal beheer

In november 2021 lieten we aan u weten dat een aantal bomen niet door de gemeente, maar door de provincie beheert worden. Het gaat hierbij om 8 bomen bij de N224 en 53 aan de Bennekomseweg en de rand van het Horabos. Voor deze bomen deden we in april 2021 een kapmelding. Daarmee mogen de bomen gekapt worden. In oktober 2021 vroegen we toestemming voor het mogen compenseren van deze bomen op een andere plek dan waar ze nu staan.

Op een andere plek terugplanten

Dat zit als volgt: in principe moeten bomen die de provincie beheert gecompenseerd worden op dezelfde locatie als waar ze gekapt worden. Dat kan in dit geval niet. Op de plek van deze 61 bomen komt de Parklaan te liggen. Daarom is bij de provincie ontheffing voor deze regel aangevraagd. Wordt die ontheffing definitief verleend, dan betekent dit dat we deze bomen op een andere locatie binnen de gemeentegrenzen mogen terugplanten. Inmiddels heeft Gedeputeerde Staten van de provincie het voornemen om de ontheffing aan ons te verlenen gepubliceerd. Eind maart hopen we de definitieve ontheffing van de provincie te verkrijgen. Het broedseizoen van vogels en eekhoorns is dan al aangebroken.

Kapmelding en kappen van de bomen

Vanwege de warme winter zien we dat vogels en eekhoorns al vroeg beginnen met het bouwen van nesten. Om te voorkomen zij hun nesten bouwen in bomen die straks gekapt moeten gaan worden, gaan we vooruitlopend op het verkrijgen van de definitieve ontheffing voor compenseren op dezelfde locatie de bomen nu al kappen. Dat mag op basis van de kapmelding die in april 2021 is gedaan. Zo kan de aanleg van de Parklaan doorgaan volgens planning, en kunnen vogels en eekhoorns hun nesten bouwen in bomen die gewoon blijven staan.

Vragen

Heeft u vragen over deze werkzaamheden of andere Parklaan gerelateerde vragen? Dan kunt u deze altijd stellen via parklaan@ede.nl.