Noordelijke deel Parklaan: bouwkundige opnames panden en informatiemarkt

In 2022 starten we met de aanleg van de Parklaan. Hierbij beginnen we met het noordelijke deel: van de N224 over het Kazerneterrein, tot het kruispunt WFC-Klinkenbergerweg bij de Mauritskazerne. Om tot aanleg van de Parklaan over te kunnen gaan voeren we binnenkort bouwkundige opnames bij panden in de directe omgeving van het noordelijke deel van de Parklaan. Ook organiseren we een informatiemarkt voor inwoners die in de buurt van het noordelijke deel van de Parklaan wonen.

Bouwkundige opnames panden in directe omgeving

Een van die voorbereidende werkzaamheden is het doen van een bouwkundige opname van panden in de directe omgeving van de werkzaamheden. Aan de hand van foto’s en tekst leggen we hierbij de bouwkundige staat van het pand vast. Hoewel Van Gelder bij de aanleg zorgvuldig te werk gaat, is er altijd kans op schade. Mochten er vermoedens zijn over schade ontstaan door de werkzaamheden voor de Parklaan, dan kan het rapport dat uit de opname volgt hier uitsluitsel over geven.

Pandeigenaren die in dit gebied vallen ontvangen hier binnenkort (uiterlijk eind november) en brief over van Hanselman Groep B.V., het bedrijf dat deze opnames uitvoert.

Informatiemarkt op woensdag 29 december

Binnenkort kunnen wij meer vertellen over de exacte planning van de werkzaamheden in het noordelijke deel van de Parklaan. We nodigen mensen die in de buurt van dit gebied wonen, werken of op een andere manier ermee betrokken zijn daarom van harte uit om op woensdag 29 december langs te komen bij de Parklaan-informatiemarkt op het terrein van SmaakPark (Verbindelaarsweg 51a in Ede). Daar laten we u tussen 10.00 en 15.00 uur graag zien welke werkzaamheden er vanaf januari 2022 gaan plaatsvinden.

Vooraf aanmelden

We organiseren deze informatiemarkt in de open lucht om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. Ook zorgen we ervoor dat iedereen voldoende afstand kan houden. Om een goed beeld te krijgen van de hoeveelheid aanwezigen willen we bezoekers vragen zich vooraf aan te melden. U kunt dit doen door uiterlijk 15 december een e-mail te sturen naar Margreet Tonen (mtonen@vangelder.com) met daarin vermeld met hoeveel bezoekers u de informatiemarkt van de Parklaan zou willen bezoeken.

Mocht de informatiemarkt door aanscherping van coronamaatregelen toch niet door kunnen gaan, dan laten we dit zo spoedig mogelijk weten.