Vragen en antwoorden eenrichtingsverkeer Edeseweg en Bennekomseweg

We krijgen veel vragen over het eenrichtingsverkeer op de Bennekomseweg en Edeseweg richting Bennekom en bijbehorende omleidingen. Hieronder vind je per thema vragen en de antwoorden daarop.

Waarom worden de Edeseweg en Bennekomseweg eenrichtingsverkeer vanuit Ede?

Met de Parklaan verbinden we de A12 met de N224. Zo zijn de kazerneterreinen en de Enkawijk straks beter bereikbaar. Ook ontstaat er hierdoor een betere verdeling van het verkeer in Ede. De Edeseweg en de Bennekomseweg zijn onderdeel van de Parklaan. Voordat weg aangelegd kan worden, moet er van alles in de grond gebeuren:

  • Verleggen van kabels en leidingen zoals die voor gas, water, stroom en glasvezel
  • Vervangen van het riool
  • Aanleg van warmtenet

Dit wordt gedaan door verschillende bedrijven. Wanneer zij allemaal na elkaar aan de slag gaan, zou dat twee jaar duren. In die twee jaar zouden er meerdere wegafsluitingen zijn, met steeds weer een andere situatie voor het verkeer.

Daarom hebben we samen met de bedrijven gekeken of we de werkzaamheden kunnen combineren. Dat kan op de manier zoals we het nu gaan doen. Dit geeft duidelijkheid aan het verkeer en de overlast is in totaal korter. Toch snappen we heel goed dat ook dit voor jou als weggebruiker vervelend is.

Waarom is er niet eerder gecommuniceerd over het eenrichtingsverkeer?

Lang was onduidelijk wanneer de werkzaamheden plaats zouden vinden en hoe lang de verschillende partijen bezig zouden zijn. We konden hierover pas communiceren wanneer de afspraken en de planning definitief waren.

Is het mogelijk om de afsluiting vanuit Bennekom te voorkomen of anders te verkorten?

De werkzaamheden duren tot en met het voorjaar van 2024. Om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren is het afsluiting van één weghelft noodzakelijk. We doen er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken en zo snel mogelijk klaar te zijn met de werkzaamheden.

Waarom is er voor gekozen om de rijrichting Ede - Bennekom open te houden en niet andersom?

Hiervoor is gekozen omdat dit een eis is vanuit de hulpdiensten. Op deze manier kunnen zij Bennekom snel bereiken.

Waarom wordt er niet voor gekozen om beide kanten op te kunnen rijden met gebruik van verkeerslichten?

Werken met een om-en-omsysteem met verkeerslichten op de Bennekomseweg en Edeseweg leidt tot te lange wachttijden. Dat komt doordat de route waarop de werkzaamheden plaatsvinden vrij lang is. Dat betekent dat je flinke tijd moet wachten tot de laatste tegenligger voorbij is. Hierdoor zou je als automobilist lange tijd stilstaan voor het stoplicht. En dat levert ook problemen op voor de aanrijtijden van de hulpdiensten.

Wat betekent het eenrichtingsverkeer in combinatie met andere werkzaamheden in Ede en Bennekom die op dit moment plaatsvinden?

De afsluiting is zo’n ingrijpende maatregel dat we een aantal andere werkzaamheden gaan uitstellen. Op de omleidingsroutes worden geen werkzaamheden uitgevoerd of beperkt uitgevoerd. De werkzaamheden aan de Kierkamperweg voor de fietsroute Ede-Wageningen gaan wel door. Het verplaatsen van de werkzaamheden aan de Kierkamperweg zou betekenen dat we hier pas over een jaar een veiligere situatie kunnen creëren met een nieuw fietspad en een rotonde. Vanwege de ongelukken die hier de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden kiezen we ervoor om de werkzaamheden niet uit te stellen.

Komen er na deze grote afsluiting ook nog andere afsluitingen voor de aanleg van de Parklaan?

De kruispunten blijven tijdens de werkzaamheden toegankelijk. Daarom zullen er in de toekomst in fases nog werkzaamheden zijn aan de rotonde Horalaan/Zandlaan. Ter hoogte van de kruising Akulaan/Emmalaan zijn later nog werkzaamheden nodig voor de aansluiting van de bushalte op het station.

In het noordelijk deel van de Parklaan gaan we ook aan de slag. Hiervoor kan het nodig zijn dat we wegen tijdelijk (gedeeltelijk) afsluiten.

Is de fietstunnel na dit jaar ook klaar?

We verwachten dat de fietstunnel rond de zomer 2023 klaar is.

Wordt er gedacht aan een (elektrische)fietsplan voor bewoners in onze gemeente Ede, voor vermindering van de aantal auto's tijdens de werkzaamheden?

We kijken op dit moment naar mogelijkheden om (elektrisch) fietsen te stimuleren.

Waarom is er niet gekozen om de fietsers en OV rechtstreeks van Ede naar Bennekom en vice versa te laten rijden? Gemotoriseerd verkeer kan makkelijker omrijden via de Poortwachter.

Er is veel bestemmingsverkeer naar Sportpark, Reehorst en Hoekelum. Voor hen wilden we ook een oplossing bieden. We hebben ook gekeken in hoeverre bestemmingsverkeer kunnen combineren met fietsers en hulpdiensten. Dat zou een onveilig situatie opleveren. Deze optie was hierdoor niet mogelijk.

Waarom wisten jullie niet van de vervuiling?

Bij het vooronderzoek leek de grond waarin gewerkt wordt niet vervuild te zijn. Tijdens de werkzaamheden bleek dat we dieper moeten graven voor de kabels en leidingen en voor het hemelwater voor het riool. De vervuilde grond zit in deze diepere laag.

Is de vervuilde grond een risico voor de gezondheid?

Nee, bij het aantreffen van vervuiling is het werk door Van Gelder direct stilgelegd. Het werk is stilgelegd en er mag niet verder worden gegraven, omdat je bij veelvuldig contact (door er dagelijks mee of in te werken) wel risico loopt.

Is er nog meer vervuiling op en/of bij het tracé Parklaan in het Enkagebied?

Voor zover we nu zien is dat niet het geval. Voor de aanpassing van de Enkalaan moeten onder meer kabels verdiept worden aangelegd. Hierdoor moeten we dieper graven dan één meter.

Waarom duren de werkzaamheden aan het kruispunt Enkalaan/Bennekomse weg langer?

De werkzaamheden duren langer, omdat de vervuilde grond opgeruimd moet worden voordat er verder gegraven kan worden. Dit opruimen van vervuilde grond heet saneren en gebeurt volgens een protocol van de provincie Gelderland. Zij heeft het bevoegd gezag. Normaal kost het tussen de 16 tot 20 weken om grond via dit protocol op te ruimen. Van Gelder heeft deze doorlooptijd terug weten te brengen naar 4 weken door samen te werken met een daartoe gespecialiseerd bedrijf, dat al bezig is met saneringen in de Enkawijk. Dit zorgt ervoor dat het kruispunt ‘maar’ 4 weken langer dicht is.

Wat betekent de aangepaste planning voor het kruispunt met de Enkalaan voor het hele project Parklaan?

Op sommige plekken lopen we voor op planning, op andere plekken hebben we meer tijd nodig. Bij elkaar maakt dit er nu geen sprake is van impact op de planning.

Is het mogelijk om de Bovenbuurtweg open te stellen voor gemotoriseerd verkeer?

De Bovenbuurtweg is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer, fietsers en hulpdiensten. Dit laten wij zo. De weg is niet ingericht voor veel gemotoriseerd verkeer met het oog op verkeersveiligheid. Verder is het voor de hulpdiensten een noodzakelijk alternatieve route om van en naar Bennekom te rijden.

Kunnen de hulpdiensten niet via de Bovenbuurtweg? Dan kan de Bennekomseweg en Edeseweg open van Bennekom naar Ede.

De Bovenbuurtweg wordt niet gezien als optie om de hulpdiensten een heel of half jaar om te leiden vanuit Ede naar Bennekom. De Bennekomseweg en Edeseweg zijn de aangewezen hoofdroute voor de hulpdiensten. De Bovenbuurtweg is een tweede, alternatieve route.

Blijft de Bovenbuurtweg open voor fietsers?

De Bovenbuurtweg blijft open voor fietsers van en naar Bennekom.

Er rijdt veel sluipverkeer over de Bovenbuurtweg en Hoekelumse Brinkweg. Wat doet de gemeente hieraan?

We registreren het sluipverkeer over de Bovenbuurtweg en Hoekelumse Brinkweg via telslangen die in de weg liggen. Er rijden inderdaad meer voertuigen dan voor de start van de werkzaamheden. We kunnen het sluipverkeer niet voorkomen, maar we kunnen de situatie wel beheersbaar houden. We blijven het sluipverkeer in de gaten houden, de telslangen blijven voorlopig liggen.

Bij werkzaamheden rondom de rotonde Zandlaan-Horalaan wordt de Diedenweg vaak gebruikt als sluiproute. Met name vrachtverkeer. Hoe wordt dit tegengegaan qua veiligheid en geluidsoverlast voor bewoners van de Diedenweg?

De Diedenweg wordt tijdens de werkzaamheden, die gepland staan tot en met het voorjaar van 2024, een eenrichtingsweg. Door alleen verkeer richting de Zandlaan toe te staan, voorkomen we dat de Diedenweg een sluiproute wordt voor verkeer dat Ede in wil. Voor fietsers is de Diedenweg deel van de omleidingsroute. Daarom blijft de weg voor fietsers wel open in beide richtingen.

Waar komt nu op de Zandlaan een veilige oversteek vanaf Streekpad-Diedenweg?

De Zandlaan wordt tijdens de werkzaamheden een 30-kilometerweg en we gaan markeringen aanbrengen bij de oversteekplek voor fietsers. Samen met de hulpdiensten blijven we dit van begin af aan in de gaten houden om te kijken hoe dit verloopt.

Wat als er in het omleidingsverkeer overtredingen worden gepleegd of als er overlast is door bijvoorbeeld drukte?

We hebben steeds afstemming met hulpdiensten. We monitoren de verkeersstromen en eventueel sluipverkeer. Dan zullen we kijken of daar extra maatregelen voor nodig zijn.

Wordt er voorzien voor een extra alternatief voor de Dr. W. Dreeslaan?

Op basis van het verkeersonderzoek is dat niet nodig. Het zal wel drukker zijn, maar volgens het onderzoek niet te druk. Verkeer vanaf de A12 vanaf Arnhem wordt met bebording via de A30 naar Ede-Centrum geleid. Dit doen we vanuit Veenendaal en Barneveld ook.

Kan de parallelweg A12 niet al eerder open als omleidingsroute?

Dat zoeken we op dit moment uit. Dat hangt af van de werkzaamheden voor de fietstunnel die nog moet worden aangelegd.

Hoe voorkom je dat iedereen via de Kraats naar Veenendaal gaat en daar de snelweg pakt?

Wij verwachten geen sluipverkeer via de Kraats. We gaan dit wel in de gaten houden en kijken wat het sluipverkeer in zijn algemeenheid gaat doen. Als het nodig blijkt nemen we maatregelen.

Als er iets gebeurt op de Dr. W. Dreeslaan, hoe komen we dan naar Ede? Is er dan een alternatief?

Dat hangt er vanaf waar op de Dr. W. Dreeslaan. We maken op dit moment een calamiteitenscenario. Mogelijkheid voor het omleiden van verkeer is via de A12, A30 en dan N224.

Waarom niet omleiden via Proosdijerveldweg, N224 en Raadhuisstraat in plaats van Molenstraat?

We kijken naar het optimale scenario tussen veiligheid, snelheid en drukte. Op basis daarvan is voor deze omleidingsroute gekozen. Als we op de omleidingsroutes zien dat het te druk wordt, dan zouden we kunnen overwegen om de omleiding via de N224 te laten verlopen.

Is er een mogelijkheid om de busbaan op de Willem Dreeslaan tijdelijk open te stellen voor auto's richting de Kraats (van Bennekom naar Ede)?

Op dit moment is deze suggestie nog niet meegenomen. Deze suggestie nemen we tijdens het monitoren van de verkeerssituatie.

Wordt de Baron van Wassenaerlaan éénrichtingsverkeer vanwege mogelijk sluipverkeer?

Deze niet, de Diedenweg wel. Dit omdat de Diedenweg de omleidingsroute voor fietsers is.