Duurzame mobiliteit

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel bij de realisatie van de Parklaan. De gemeente Ede, Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en Natuur&Milieu Gelderland (voorheen GNMF) hebben een overeenkomst gesloten, waarin is afgesproken dat gezamenlijk een project ‘Duurzame mobiliteit voor de gemeente Ede, met specifieke aandacht voor de verkeersstromen in relatie tot de toekomstige Parklaan’ wordt gestart.

Doelstelling project

Het streven is om te voorkomen dat het verkeersaanbod op de weg de komende jaren zal blijven toenemen waardoor de Parklaan in de toekomst opnieuw moet worden aangepakt. De doelen voor de komende jaren zijn:

  • Behoud van bereikbaarheid Parklaan en Ede-Oost. Zorg dat de Parklaan niet overmatig met autoverkeer wordt belast, zodat de bereikbaarheid gegarandeerd kan blijven. 
  • Hinder van geluid, fijnstof en uitlaatgassen laten afnemen. Als voorkomen wordt dat het gemotoriseerd verkeersaanbod de komende jaren blijft toenemen, neemt deze hinder af. 
  • Natuur behouden. Voorkom dat de Parklaan uitgebreid hoeft te worden, zodat er geen bomen gekapt hoeven te worden. 
  • Parklaan niet als barrière tussen twee delen: veiligheid en oversteekbaarheid. Bij een smaller profiel en minder gemotoriseerd verkeer is de Parklaan ook minder een barrière tussen Ede-Oost en de rest van Ede. Dit zorgt voor een veiligere en makkelijk oversteekbare situatie.

In navolging van de overeenkomst is adviesbureau StudioBereikbaar gevraagd om samen met de gemeente, SME en Natuur&Milieu Gelderland een visie en actieplan op te stellen om deze doelen te bereiken. De hieruit volgende rapportage is te vinden onder "Documenten": onder de titel van het rapport "Duurzame mobiliteit Parklaan Ede: Visie en actieplan".

Meedoen

Aanvullend op het uitgevoerde onderzoek is in februari 2020 een inspraakbijeenkomst gehouden, waar geïnteresseerden konden reageren op het actieplan. Ook was er de mogelijkheid om aanvullende ideeën of projecten aan te dragen. Dat kan overigens nog door contact op te nemen met Bas Tutert van gemeente Ede via bas.tutert@ede.nl.

Uw idee zal samen met de andere voorstellen besproken worden binnen het projectteam Parklaan, samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie genoemde partijen. Deze projectgroep komt regelmatig bijeen, om acties uit te zetten en om de voortgang te monitoren. Dit alles, om de Parklaan zo duurzaam mogelijk te maken!

Een aantal goede voorbeelden van duurzame initiatieven vanuit bewoners, waaronder ook mobiliteitsinitiatieven, zijn te vinden op de bewoners-website van Enka.

Documenten

Visie en actieplan duurzame mobiliteit Parklaan (pdf, 8,61 MB)

Bijlage A Factsheet (pdf, 5,88 MB)