Geluid

Het aanleggen van een weg doet iets met het waarneembare geluid in de omgeving. We zorgen ervoor dat eventuele verhogingen van het omgevingsgeluid binnen de geldende wettelijke normen blijven van de Wet Geluidshinder.

Akoestisch onderzoek

Er wordt een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hierin worden de verwachtte verkeerscijfers in een ‘hoog’ scenario meegenomen. We houden rekening met de ontwikkelingen in de omgeving, zoals het nieuwe station Ede-Wageningen, het ENKA-terrein, het World Food Center en de kazerneterreinen.

Maatregelen

Als uit het onderzoek blijkt dat wettelijke grenswaarden overschreden worden, nemen we in het ontwerp maatregelen om deze overschrijding tegen te gaan. Deze geluidsreducerende maatregelen beginnen bij de bron (bijvoorbeeld stil asfalt) en eindigen bij de gevel (bijvoorbeeld isolerende maatregelen). Bij de kruispunten Klinkenbergerweg en het World Food Center heeft dit bijvoorbeeld geleid tot het toepassen van stil asfalt en het plaatsen van een aarden geluidswal met een geluidsscherm.

Mocht er bij jouw woning sprake zijn van een overschrijding van de grenswaarden voor geluid, dan nemen we persoonlijk contact met je op, om de maatregelen te bespreken.

Documenten - vergunningen

Aanvraag geluidswal