Geluid

Er rijden straks door de komst van nieuwe woonwijken, het World Food Center (WFC), nieuwe station en de Parklaan meer auto’s door Ede-Oost.. Deze auto’s maken allemaal geluid. We kijken hoe we de totale hoeveelheid geluid kunnen beperken en hoe dit binnen de wettelijke normen blijft. We gaan hierbij uit van de Wet Geluidshinder. Die wet beschermt bewoners tegen teveel geluid door ontwikkelingen in hun buurt.