Wat zie je (nu) buiten

Regelmatig zijn onderzoekers, adviseurs of medewerkers van de gemeente op of rondom het gebied van de Parklaan aan de slag. Zo nu en dan zijn we extra zichtbaar door de oranje hesjes die we dragen zodra werkzaamheden worden uitgevoerd.

Piketpaaltjes

In het voorjaar en de zomer van 2019 zijn we begonnen met het uitzetten van piketpaaltjes. Deze rode/oranje paaltjes geven aan waar de grenzen van het bestemmingsplan van de Parklaan liggen. De paaltjes geven het grensgebied aan waarbinnen groenvoorzieningen, bermen, fietspaden en de autoweg komen te liggen. Het is dus niet waar de zijkanten van de daadwerkelijke weg komt te liggen.

Inmetingen gebied

Binnen de piketpaaltjes is het gebied van top tot teen ingemeten. Dit is in 3D gedaan. De breedtes, lengtes en hoogtes van het bestaande terrein zijn in kaart gebracht. Daarnaast is precies ingemeten waar welke boom staat en hoe hoog deze boom is. Dit is een belangrijke basis voor het ontwerp.

Bomeninventarisatie

Regelmatig worden op delen van de Parklaan de bomen geïnventariseerd. Boomspecialisten nemen dan maten van bomen op, beoordelen de kwaliteit en ouderdom van een boom en maken foto’s voor documentatie. Er wordt gekeken welke bomen extra waardevol zijn, waar vervolgens rekening mee gehouden kan worden in het ontwerp om te onderzoeken of zo veel mogelijk kwalitatief waardevolle bomen behouden kunnen blijven. We doen dat voor iedere ontwerpronde, zodat we steeds zeker weten welke extra bomen behouden kunnen blijven door de veranderingen die we in het ontwerp hebben aangebracht.

Werkzaamheden Poortwachter

Het werk rond de Poortwachter is gestart. Aannemer Heijmans is hier begonnen met het verleggen van de Maanderdijk, en werkt momenteel aan (de voorbereidingen op) het verbreden van de N781 en het viaduct Poortwachter. Zie de Kalender en pagina Poortwachter voor meer informatie.

&nbs

Werkzaamheden Poortwachter

Heijmans is vanaf 9 december gestart met het aanbrengen van extra grond ('voorbelasting') langs de Maanderdijk. Dit is nodig om de nieuwe afrit van de A12 voor te bereiden. Er wordt extra zand bovenop het land aangebracht om zettingen in de bodem te versnellen. Bij het zetten van de grond wordt de grond samengedrukt door de zware belasting van het zand wat erop komt te liggen. Hierdoor blijft de nieuw te bouwen rijbaan in de toekomst goed liggen en loopt het geen schade op door deze zettingen. Deze voorbelasting moet enkele maanden ‘rusten’ om goed te tijd te krijgen de grond samen te drukken. De Maanderdijk blijft hierbij gedurende de werkzaamheden voor alle weggebruikers toegankelijk. Wel is er in de periode 9 december t/m  20 december 2019 kans op hinder door aanwezige verkeersmaatregelen.