Werkzaamheden

Voor de aanleg van de Parklaan moeten we verschillende werkzaamheden uitvoeren. Tijdens de aanleg moet er ook van alles in de grond gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan het verleggen van kabels en leidingen voor gas, water stroom en glasvezel. Of het vervangen van het riool en aanleggen van een warmtenet.

Op deze pagina lees je wat we wanneer doen en op welke plek. Als door werkzaamheden wegen of fietspaden niet bereikbaar zijn, lees je hier ook hoe je kunt omrijden. Soms kunnen we die informatie pas later toevoegen, omdat een omleiding vaak kort van te voren bekend is. Naast de informatie op deze pagina, geven we ook ter plekke aan dat een weg afgesloten is/wordt en hoe je omrijdt.

Inwoners die veel last zullen hebben van de werkzaamheden, bijvoorbeeld omdat ze er direct langs wonen, ontvangen van ons altijd meer informatie voordat de werkzaamheden starten.

Heb je vragen over werkzaamheden? Neem dan contact op met aannemer Van Gelder.

Werkzaamheden die nu bezig zijn

De volgende werkzaamheden voor de aanleg van de Parklaan zijn nu bezig:

Periode: Maandag 4 december tot en met vrijdag 22 december.

Locatie: Generaal Hackettlaan.

Bereikbaarheid: De Generaal Hackettlaan is tijdens deze drie weken afgesloten. Doorgaand verkeer wordt van maandag 4 december tot en met vrijdag 22 december omgeleid via de Klinkenbergerweg. U kunt wel oversteken van en naar de Kazerneterreinen via de kruispunten. Met de fiets kunt u gewoon via het fietspad rijden.

Meer informatie

In drie weken tijd planten we 372 bomen langs en tussen de rijstroken op de Generaal Hackettlaan, het noordelijke deel van de Parklaan.

Periode: vanaf najaar 2023

Locatie:  Edeseweg/Freule van Wassenaerlaan

Bereikbaarheid: De weg is alleen open voor gemotoriseerd verkeer richting Bennekom. Fietsers kunnen beide kanten op blijven fietsen tussen Ede en Bennekom.

Meer informatie

Ter hoogte van de Freule van Wassenaerlaan leggen we een rotonde aan waar fietsers voorrang hebben. Net onder de A12, voorbij de nieuwe Parklaan, maakt aannemer Van Gelder een nieuwe rotonde bij de Freule van Wassenaerlaan. De rotonde is onderdeel van het piccobellopad tussen Ede en Bennenkom. Kijk voor meer informatie op de website van het Pico Bello Pad.

Periode: Vrijdag 27 oktober 18:00 uur tot eind december

Locatie:  Zandlaan vanaf de Geerweg tot en met de rotonde

Bereikbaarheid: De Zandlaan blijft bereikbaar via de Dr. W. Dreeslaan. Gemotoriseerd verkeer wordt via borden omgeleid. Fietsers en voetgangers gaan tijdens deze afsluiting via het Streekpad.

Meer informatie

We passen de rotonde aan en maken de aansluiting op de Parklaan.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de nieuwe verbindingsweg van de Edeseweg naar de Poortwachter en A12 in één richting te openen, zodat je sneller naar de A12 rijdt. De verwachting is dat je deze weg eind november kunt gebruiken. Je kunt dan nog niet via deze weg van de A12 naar de Edeseweg richting het centrum rijden. Van Gelder heeft de rijstrook nog nodig voor werkzaamheden.

Toegangsweg sportpark

Zodra de nieuwe verbindingsweg is opengesteld, verschuift de toegangsweg van het sportpark naar de verbindingsweg en sluiten we de Sportparkweg. Dit zal door middel van borden worden aangegeven. Kom je met de fiets of te voet, dan kun je het sportpark straks bereiken via het Streekpad en het Kanonnenpad.

Periode: tot en met het voorjaar van 2024.

Locatie: Edeseweg en Bennekomseweg, tussen viaduct A12 en kruispunt Emmalaan.

Bereikbaarheid: De weg is alleen open voor gemotoriseerd verkeer richting Bennekom. Fietsers kunnen beide kanten op blijven fietsen tussen Ede en Bennekom. Met de fiets hoef je maar een deel om te fietsen, onder meer over de Diedenweg.

Meer informatie

Op 14 augustus wisselde Van Gelder van werkvak op het deel tussen de Zandlaan en de A12. De rijstrook verplaatste naar de andere helft van de weg. De bushalte voor lijn 86 en lijn 653 is via de normale aanlooproute bereikbaar. Ook voor het andere verkeer blijft de situatie hetzelfde als voor 14 augustus.

Tot en met het voorjaar van 2024 zijn de Bennekomseweg en de Edeseweg alleen in de richting van Bennekom te berijden door automobilisten en ander gemotoriseerd verkeer. Dat levert hinder op voor automobilisten vanaf Bennekom richting Ede, reizigers met de bus en fietsers.  Woningen, bedrijven en andere locaties langs de route blijven bereikbaar.

Lees meer over de omleidingen voor automobilisten, voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

Periode: 3 juli tot en met medio januari 2024

Locatie: Nieuwe Kazernelaan

Bereikbaarheid: De werkzaamheden worden gedaan in vijf delen (fases). In elke fase werken we aan een gedeelte van de weg. Zo’n periode duurt drie tot zeven weken. Wanneer we aan het werk zijn in het deel waar u woont, is uw woning beperkt bereikbaar. U kunt er altijd lopend komen. En met de fiets aan de hand kunt u langs het stuk waar gewerkt wordt. Het is niet mogelijk om met de auto bij huis te komen om deze te parkeren. Uw woning blijft altijd bereikbaar hulpdiensten en zij weten van de werkzaamheden.

Woont u in het deel waar in een bepaalde fase wordt gewerkt? U ontvangt voor het begin van die fase maar informatie van aannemer Van Gelder. U hoort dan meer over de werkzaamheden, bereikbaarheid, parkeren en het ophalen van afval.

Meer informatie

De Nieuwe Kazernelaan wordt helemaal vernieuwd. We vervangen het asfalt door klinkers, er komt een nieuwe stoep en nieuwe putten waar regenwater in weg kan lopen. Na de werkzaamheden is de weg een 30 kilometerzone. Er is op de nieuwe weg veel ruimte voor fietsers. Het doorgaande autoverkeer dan doorrijden via de Generaal Hackettlaan.

Werkzaamheden die binnenkort starten

Locatie: kruising Enkalaan en Bennekomseweg.

Periode: maandag 11 tot en met vrijdag 15 december.

Bereikbaarheid: Fietsers kunnen via het Paddenlaantje. Voetgangers kunnen de omleidingsroute voor fietsers volgen. U kunt met de fiets de Enkawijk niet in- en uitrijden via dit kruispunt. Op vrijdag 15 december aan het einde van de dag gaat het fietspad weer open. De Bennekomseweg is wel open voor gemotoriseerd verkeer richting Bennekom. Ook kunt u de Enkawijk met de auto gewoon in- en uitrijden via het kruispunt.

Meer informatie

Op dit moment werken we hard aan het riool langs de Bennekomseweg. Dit riool loopt ook onder het kruispunt met de Enkalaan door. Vanaf maandag 11 december maken we de diepe putten in het midden van het fietspad. Dit gebeurt met een hydraulische kraan, waardoor het fietspad bij de Enkalaan dicht moet.
 

Periode: maandag 11 tot en met woensdag 13 december.

Locatie: Edeseweg (na de nieuwe verbindingsweg tot het viaduct onder de A12).

Bereikbaarheid: Gemotoriseerd verkeer kan via de nieuwe verbindingsweg naar de Poortwachter. Fietsers kunnen wel in beide richtingen blijven fietsen. Op woensdag 13 december gaat het verkeer aan het einde van de dag weer open voor het verkeer in de richting van Bennekom.

Periode: nog niet bekend.

Meer informatie: We passen de rotonde aan en maken de aansluiting op de Parklaan. Dit zouden we eerst van 3 tot 6 november doen. Het werk kon toen door het slechte weer niet doorgaan.

Werkzaamheden die klaar zijn

De volgende werkzaamheden voor de aanleg van project de Parklaan zijn al afgerond:

  • Nieuwe rotonde op de N224 bij de afslag Drieberg.
  • Aanleg van de Generaal Hackettlaan. Deze nieuwe weg gaat van de rotonde op de N224 tot aan de Klinkenbergerweg. De verlichting op het eerste deel van de Generaal Hackettlaan werkt nog niet. We doen ons best om dat zo snel mogelijk op te lossen, maar hiervoor zijn we afhankelijk van anderen. Hierdoor duurt het langer dan gewenst.
  • Er ligt een nieuw riool onder de Enkalaan, de weg heeft nieuw asfalt en is klaargemaakt voor aansluiting op de nieuwe situatie.
  • De aansluiting van de Eikenlaan op de Nieuwe Kazernelaan is aangepast. Zo sluit de Eikenlaan aan op de nieuw aangelegde Parklaan.
  • Aanleg van faunatunnels onder de Edeseweg door. Kleine dieren kunnen zo veilig van de ene naar de andere kant oversteken.
  • Aanleg van een breed fietspad aan de oostkant van de Edeseweg. Hierover kunnen fietsers veilig in twee richtingen fietsen tot het einde van de werkzaamheden.
  • Vernieuwing van het kruispunt met de Emmalaan/Akulaan, zodat de weg klaar is voor de nieuwe situatie.
  • Aanpassen fietsoversteek Sysseltselaan