Groen en ecologie

De Parklaan komt op veel plaatsen dichtbij of door bestaand groen en leefgebieden van (beschermde) diersoorten te liggen. Bij de aanleg van de weg zorgen we dat we de hiervoor geldende wet- en regelgeving goed naleven en doen we waar mogelijk nog wat extra’s om de impact van het project te beperken. Via de knoppen hieronder lees je meer over wat we precies doen op het gebied van duurzaamheid, welke maatregelen we nemen om de natuur te beschermen en wat we doen rondom het kappen van bomen.