Groen en ecologie

De route van de Parklaan ligt op veel plaatsen dichtbij of gaat door bestaand groen en leefgebieden van (beschermde) diersoorten. Bij de aanleg van de weg zorgden we dat we de hiervoor geldende wet- en regelgeving goed naleefden en deden we waar mogelijk nog wat extra’s om de impact van het project te beperken. Via de knoppen hieronder lees je meer over wat we precies deden op het gebied van duurzaamheid, welke maatregelen we namen om de natuur te beschermen en wat we deden rondom het kappen van bomen.