Bomen kappen en terugplanten

Onderdelen van de Parklaan kwamen voor een groot deel te liggen op plekken waar eerder nog geen weg was. Op veel van deze plekken stondenn toen nog bomen en ander groen. Een deel daarvan moest wijken voor de aanleg van de Parklaan. Ongeveer alle bomen die we moesten kappen, werden tussen januari en half maart 2022 gekapt. Zo waren we klaar voor het broedseizoen van vogels.

Bomen bespaard

We hebben afgesproken om zuinig om te gaan met het groen dat er is. Voor Ede is het groen namelijk belangrijk en waardevol. Daarom hebben we per boom de leeftijd, kwaliteit en exacte locatie in kaart gebracht. Ook keken we tijdens iedere ontwerpfase opnieuw of er extra bomen behouden konden blijven. Bijvoorbeeld door de weg of het fietspad op sommige plekken te verplaatsen. Of door technische oplossingen zoals het gebruiken van de bestaande verhardingen of het aanleggen van een zogenaamd ‘zwevend fietspad’. Zo hebben we tijdens het ontwerpen van de Parklaan, vanaf de eerste schetsen tot aan het vastgestelde ontwerp dat er nu echt ligt, ongeveer tweehonderd bomen weten te behouden. We hebben tijdens deze ontwerpstappen en voor het maken van keuzes nauw overlegd met de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en Natuur en Milieu Gelderland (voorheen Gelderse Natuur & Milieufederatie).

Het totale aantal te kappen bomen om de aanleg van de Parklaan Noord, Midden en Zuid mogelijk te maken is met 1.208 gelukkig minder dan de ruim 1.400 bomen die volgens het ontwerp uit 2019 gekapt hadden moeten worden. Maar het blijft helaas nog steeds een flink aantal. In dit document (pdf, 21 MB) is met behulp van kaarten te zien waar we precies moesten kappen.

Bomen terugplanten

In Ede moeten we alle bomen die op 1,3 meter hoogte een omtrek van meer dan 80 centimeter hebben, compenseren. Voor de hele Parklaan gaat het om 944 bomen waarvoor een kapvergunning nodig is. De andere, kleinere bomen hoefden we niet te compenseren. Het compenseren van een boom betekent dat er een nieuwe boom geplant moet worden in ruil voor het kappen van een boom. We hebben in het ontwerp van de Parklaan gezocht naar zo veel mogelijk plekken om nieuwe bomen te plaatsen.

In totaal plantten we 1.081 bomen terug. Daarmee plantten we meer bomen terug dan dat noodzakelijk was volgens de regels. Ook verplaattsen we 8 bomen door de wortels uit te graven en de boom ergens anders te herplanten.

In het gebied van de Parklaan

In het ontwerp zochten we naar mogelijkheden om binnen de grenzen van het project nieuwe bomen te planten, zo dicht mogelijk bij de plek waar bomen gekapt worden. Voor gevallen waarbij dat niet mogelijk was, hebben we naar een andere plek binnen het projectgebied van de Parklaan gezocht.

Buiten het gebied van de Parklaan

We keken ook naar mogelijkheden om net buiten het projectgebied Parklaan extra bomen te planten. Een voorbeeld van extra bomen net buiten de projectgrens zijn de bomen die we gaan aanplanten in de Sysseltselaan. Er zijn 97 lege plekken in de laan waar op dit moment geen boom staat. Deze lege plekken werden vanuit het project Parklaan opgevuld om de laan weer volledig te maken. Hiermee hebben we in het noordelijk deel van de Parklaan wat extra ruimte gevonden voor bomen.

Grotere bomen terugplanten

Normaal gesproken worden bomen in een plantmaat 18-20 aangeplant. Dit betekent dat de boom op 1 meter hoogte een omtrek heeft van 18 tot 20 centimeter. Wij kiezen ervoor om grotere bomen aan te planten: gemiddeld 31 centimeter omtrek, in een mix van plantmaten. Dat houdt in dat we bomen in bosvakken aanplanten die wat kleiner zijn (18-20), maar dat er daarentegen ook bomen zijn, bijvoorbeeld in lanen of op bijzondere plekken, die veel groter zijn als ze worden aangeplant (35-40 of nog groter).

Diverse boomsoorten

Bij het aanplanten van nieuwe bomen zorgen we voor een goede, diverse combinatie van soorten. Zo planten we bijvoorbeeld niet maar één enkele boomsoort in een laan. Op die manier kunnen we ziektes en plagen (zoals de eikenprocessierups) verminderen. En we planten bomen die tegen het veranderende klimaat kunnen.

Groenplan

Aannemer Van Gelder heeft een voorlopig groenplan gemaakt. Daarin staat welk type boom op welke plek komt te staan. Het plan is nog niet definitief. De komende tijd wordt nog bekeken of op een plek grotere of juist kleinere bomen geplant moeten worden.

Bent u toch al benieuwd naar wat voor bomen mogelijk bij u in de buurt komen? Stuur ons een mail via parklaan@ede.nl. Dan sturen wij u de tekening met wat uitleg erbij.