Over de Parklaan

Met de Parklaan verbinden we de A12 met de N224. Zo zijn de kazerneterreinen en de Enkawijk beter bereikbaar. Ook is er door deze rondweg een betere verdeling van het verkeer in Ede.

Ben je benieuwd hoe de Parklaan ooit is bedacht? Bekijk alle ontwerpen en ontdek wat de ideeën waren. Leuk om te doen: vergelijk eens het ontwerp met hoe het geworden is. Bij de aanleg van de weg hielden we ook rekening met groen en ecologie.

Het noordelijke deel van de Parklaan loopt vanaf de rotonde bij de N224 over de Kazerneterreinen tot aan het World Food Center. Dit deel van de weg is helemaal nieuw aangelegd. Wat we allemaal hebben gedaan leggen we hieronder uit.

Wat was het idee en hoe was het ontwerp?

1. Aanpassingen Nieuwe Kazernelaan
Vanaf de rotonde bij de N224 loopt de Generaal Hackettlaan parallel aan de Nieuwe Kazernelaan naar het zuiden. De Nieuwe Kazernelaan is nu een 30-kilometerzone en aangepast naar een weg met klinkers.

2. Veilig oversteken voor fietsers en voetgangers
Op alle kruispunten in dit deel kunnen fietsers en voetgangers aan beide kanten van de kruising de Parklaan oversteken. De oversteek ter hoogte van de Sijsseltselaan is een belangrijke verbinding tussen de wijken en basisscholen in de Burgemeestersbuurt. Daarom is deze oversteek extra breed gemaakt. Door de ruimte tussen de rijbanen voor auto’s te vergroten steek je hier veilig in twee keer over.

Rond de oversteek plaatsten we onder meer verkeersborden en opvallend gekleurde palen. Op die manier vragen we automobilisten extra op te letten en voorzichtig te rijden.

3. LARGAS-rotondes
Op dit gedeelte van de Parklaan kom je twee LARGAS-rotondes tegen. ‘LARGAS’ staat voor ‘LAngzaam Rijden GAat Sneller’. Op zo’n rotonde krijgt de hoofdrijrichting voorrang. Afslaand verkeer voegt via een uitvoegstrook uit. Hierdoor is de kans op ongelukken kleiner. Ook is er minder verkeer dat afremt en weer optrekt. Daardoor is er ook minder geluidsoverlast en vervuiling.

Op de noordelijkste rotonde kun je afslaan naar de Nieuwe Kazernelaan en de Piet Romboutlaan. Op de zuidelijke rotonde kun je afslaan naar de Eikenlaan en de Brigadelaan. Na deze rotonde gaat de weg verder de kazerneterreinen op en rijd je richting de kruising met de Klinkenbergerweg.

4. Te fiets of te voet
Gebruik je de route van de Parklaan met de fiets of te voet? Dan kun je aan de westkant van route van de N224 tot aan Bennekom gebruik maken van een doorlopend pad langs de Parklaan. Dit fiets- en voetpad start bij de N224 en gaat over de Nieuwe Kazernelaan richting de Eikenlaan. Vanaf daar loopt het pad verder parallel aan de route van de Parklaan.

Aan de oostkant loopt de doorgaande fiets- en wandelroute meer door de woonwijken heen. Vanaf de N224 over de oude ingang van het Simon Stevin kazerneterrein richting de Piet Romboutlaan. Daar ligt een fiets-/voetpad richting de Janny Laupmanlaan, die vervolgens tot aan de Sijsseltselaan doorloopt. Vanaf daar loopt ook aan de zuidoostkant van de Parklaan een tweezijdige fietspad tot aan het oostelijke kruispunt van het WFC-terrein.

Ontwerp bekijken

Wil je weten wat de ontwerpen voor dit deel van de Parklaan waren? Bekijk dan de animatievideo's in de Parklaan afspeellijst. Of bekijk de ontwerptekeningen hieronder:

 1. Tekening Kruispunt - Rotonde N224 (pdf, 12 MB)
 2. Tekening Kruispunt Buurtmeesterweg - Simon Stevin (pdf, 32 MB)
 3. Tekening Wegvak Nieuwe Kazernelaan - Simon Stevin Kazerne (pdf, 46 MB)
 4. Tekening Wegvak Nieuwe Kazernelaan - Elias Beeckman (pdf, 38 MB)
 5. Tekening Kruispunt Eikenlaan - Brigadelaan (pdf, 9 MB)
 6. Tekening Wegvak Maurits Noord - World Food Center (pdf, 8 MB)
 7. Tekening Kruispunt World Food Center Oost (pdf, 11 MB)
 8. Tekening Kruispunt Klinkenbergerweg - World Food Center (pdf, 21 MB)

Het middelste deel van de Parklaan bestaat uit de Bennekomseweg en de Edeseweg. Dit deel lijkt op hoe het voor de werkzaamheden was. Het aantal rijbanen is gelijk gebleven, net als de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Wat er wel verandert is, vertellen we hieronder.

Wat was het idee en hoe was het ontwerp?

1. Ingang van de wijk ENKA
Hier legden we ter hoogte van de Reehorst een LARGAS-rotonde aan. LARGAS staat voor LAngzaam Rijden GAat Sneller. Op zo’n rotonde heeft de hoofdrijrichting voorrang. Verkeer dat naar links gaat, voegt uit via een uitvoegstrook. Bij zo’n rotonde rijd je sneller door en is de kans op ongelukken kleiner. Ook is er minder verkeer dat afremt en weer optrekt. Daardoor is er ook minder geluidsoverlast en uitstoot. Verkeer dat uit de ENKA komt, kan rechtdoor de rotonde oversteken en direct invoegen op de Bennekomseweg richting de A12.

2. Fietspad langs de Bennekomseweg en Edeseweg
Fietsers kunnen in twee richtingen langs de weg fietsen. Hiervoor is het fietspad aan de westkant van de weg verbreed. Dit is aan de kant van de Reehorst. De meeste bestemmingen liggen namelijk aan deze kant. Denk aan de Kenniscampus en middelbare scholen. Op meerdere plekken komen oversteekplaatsen voor fietsers. Het fietspad langs de Parklaan is onderdeel van het Pico Bello-pad. Dat wordt een directe verbinding met Wageningen, waar fietsers veel voorrang krijgen.

3. Rotonde bij de Zandlaan en Horalaan
De hoeveelheid verkeer groeit. Om die hoeveelheid aan te kunnen, hebben we de oude rotonde veranderd in een turborotonde met meerdere rijstroken. Zo kan meer verkeer tegelijk gebruikmaken van de rotonde en verbetert de doorstroming.

4. Verplaatsing Theehuis
Het monumentale Theehuis langs de Edeseweg is een aantal meter naar het zuidwesten verplaatst. Dat geeft meer ruimte voor een veilige weg. Op deze manier konden we tussen landgoed Hoekelum en het Groenelaantje een oversteekplaats aanleggen waar fietsers en wandelaars in twee keer kunnen oversteken. Ook is er zo ruimte om van en naar het landgoed te rijden. Na het verplaatsen is het Theehuis geronoveerd.

5. Dieren beschermen
Op de Edeseweg namen we maatregelen om dieren in dit gebied te beschermen. Meer informatie over wat wij doen voor de natuur lees je op de pagina groen en ecologie.

6. Afslag naar A12
Vanaf de Edeseweg kun je via de afslag bij de Hoekelumse Eng naar de A12. Deze afslag kun je alleen nemen als je vanuit het noorden richting Bennekom rijdt. Direct afslaan vanuit Bennekom is niet mogelijk. Zo voorkomen we sluipverkeer door Bennekom.

Ontwerp bekijken

Wil je weten wat het ontwerp voor dit deel van de Parklaan was? Bekijk dan de animatievideo in de Parklaan afspeellijst. Of bekijk de ontwerptekeningen hieronder:

 1. Tekening wegvak Klinkenbergerweg (pdf, 13 MB)
 2. Tekening Kruispunt Emmalaan - Akulaan (pdf, 5 MB)
 3. Tekening Kruispunt Reehorst - Enkalaan (pdf, 6 MB)
 4. Tekening Wegvak Bennekomseweg (pdf, 15 MB)
 5. Tekening Kruispunt Zandlaan - Horalaan (pdf, 4 MB)
 6. Tekening Wegvak Edeseweg (pdf, 3 MB)
 7. Tekening Kruispunt Hoekelumse Eng (pdf, 9 MB)
 8. Tekening Wegvak Sportpark - Onderdoorgang A12 (pdf, 12 MB)

Het zuidelijke deel van de Parklaan gaat van Hoekelum naar de Poortwachter. Rijd je op de Edeseweg richting Bennekom, dan kun je straks voor het viaduct rechts afslaan. Je volgt dan een nieuwe weg waardoor je snel bij het kruispunt de Poortwachter bent. Wat er tussen Hoekelum en de Poortwachter nog meer verandert leggen we hieronder uit.

Wat was het idee en hoe was het ontwerp?

1. Kruispunt voor viaduct
Op de Edeseweg richting Bennekom legden we vlak voor het A12-viaduct een kruispunt aan. Hierop kun je rechtdoor rijden richting Bennekom of rechts afslaan richting de Poortwachter. Vanaf het kruispunt rijd je via een tunnel onder de A12 door. De Parklaan loopt dan langs de A12 richting de Poortwachter op een nieuw aan te leggen weg.

Vanuit Bennekom is het niet mogelijk om op dit kruispunt linksaf te slaan richting de A12. Ook is het niet mogelijk om vanaf de nieuw aan te leggen weg af te slaan naar Bennekom. Hiermee voorkomen we dat bewoners van Bennekom te maken krijgen met sluipverkeer via deze route.

Fietsers en voetgangers van en naar Bennekom rijden via een tunnel onder het kruispunt door.

2. Maatregelen tegen geluid
Om geluidsoverlast door de nieuwe weg te voorkomen legden we een geluidswal en geluidsscherm aan van de tunnel onder de A12 tot aan de Bovenbuurtweg. Voor de aanleg van zowel de weg als deze voorzieningen moest de woning op de Bovenbuurtweg 39 worden gesloopt.

3. Toegang Sportpark Hoekelum
De toegang tot Sportpark Hoekelum verandert voor automobilisten. De huidige Sportparkweg wordt een fietspad. Als automobilist rijd je straks via de nieuwe weg over de Hoekelumse Eng vanaf de zuidkant het parkeerterrein op.

4. Natuur rond het kruispunt
Tussen het nieuwe kruispunt en de A12 leggen we een groen gebied aan als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Dit wordt een stuk groen dat we speciaal inrichten voor dieren en planten. We legden bijvoorbeeld kleine tunnels aan voor dieren, zodat ze veilig onder de weg door kunnen. Voor dassen in het gebied plantten we ook fruitbomen. Meer informatie natuur rond de Parklaan vind je op de pagina groen en ecologie.

Ontwerp bekijken

Wil je weten wat het ontwerp was? Bekijk dan de animatievideo's in de Parklaan afspeellijst. Of bekijk de ontwerptekeningen hieronder:

 1. Tekening Wegvak Parallelbaan A12 (pdf, 31 MB)
 2. Tekening Poortwachter (pdf, 20 MB)