Over de Parklaan

Met de Parklaan verbinden we de A12 met de N224. Zo zijn de kazerneterreinen en de Enkawijk straks beter bereikbaar. Ook ontstaat er hierdoor een betere verdeling van het verkeer in Ede.

De aanleg gebeurt in drie delen: noord, midden en zuid. Twee andere delen, de Poortwachter en het kruispunt bij het World Food Center, zijn in 2021 al aangelegd. Bij de aanleg van de weg houden we rekening met groen en ecologie.

Het noordelijke deel van de Parklaan loopt vanaf de rotonde bij de N224 over de Kazerneterreinen tot aan het World Food Center. Dit deel van de weg leggen we helemaal nieuw aan. Wat we allemaal gaan doen leggen we hieronder uit.

Hoe komt het eruit te zien?

1. Aanpassingen Nieuwe Kazernelaan
Vanaf de rotonde bij de N224 loopt de Parklaan parallel aan de Nieuwe Kazernelaan naar het zuiden. De Nieuwe Kazernelaan wordt een 30-kilometerzone en aangepast naar een weg met klinkers.

2. Veilig oversteken voor fietsers en voetgangers
Op alle kruispunten in dit deel kunnen fietsers en voetgangers aan beide kanten van de kruising de Parklaan oversteken. De oversteek ter hoogte van de Sijsseltselaan is een belangrijke verbinding tussen de wijken en basisscholen in de Burgemeestersbuurt. Daarom maken we deze oversteek extra breed gemaakt. Door de ruimte tussen de rijbanen voor auto’s te vergroten steek je hier veilig in twee keer over.

Rond de oversteek plaatsen we onder meer verkeersborden en opvallend gekleurde palen.  Op die manier vragen we automobilisten extra op te letten en voorzichtig te rijden.

3. LARGAS-rotondes
Op dit gedeelte van de Parklaan kom je twee LARGAS-rotondes tegen. ‘LARGAS’ staat voor ‘LAngzaam Rijden GAat Sneller’. Op zo’n rotonde krijgt de hoofdrijrichting voorrang. Afslaand verkeer voegt via een uitvoegstrook uit. Hierdoor is de kans op ongelukken kleiner. Ook is er minder verkeer dat afremt en weer optrekt. Daardoor is er ook minder geluidsoverlast en vervuiling.

Op de noordelijkste rotonde kun je afslaan naar de Nieuwe Kazernelaan en de Piet Romboutlaan. Op de zuidelijke rotonde kun je afslaan naar de Eikenlaan en de Brigadelaan. Na deze rotonde gaat de weg verder de kazerneterreinen op en rijd je richting de al aangelegde kruisingen met de Klinkenbergerweg.

4. Te fiets of te voet
Gebruik je de Parklaan met de fiets of te voet? Dan kun je aan de westkant van de Parklaan van de N224 tot aan Bennekom gebruik maken van een doorlopend pad langs de Parklaan. Dit fiets- en voetpad start de N224 en gaat over de Nieuwe Kazernelaan richting de Eikenlaan. Vanaf daar loopt het pad verder parallel aan de Parklaan.

Aan de oostkant loopt de doorgaande fiets- en wandelroute meer door de woonwijken heen. Vanaf de N224 over de oude ingang van het Simon Stevin kazerneterrein richting de Piet Romboutlaan. Daar ligt een fiets-/voetpad richting de Janny Laupmanlaan, die vervolgens tot aan de Sijsseltselaan doorloopt. Vanaf daar loopt ook aan de zuidoostkant van de Parklaan een tweezijdige fietspad tot aan het oostelijke kruispunt van het WFC-terrein.

Ontwerp bekijken

Wil je weten hoe dit eruit komt te zien? Bekijk dan de animatievideo's in de Parklaan afspeellijst. Of bekijk de ontwerptekeningen hieronder:

 1. Tekening Kruispunt - Rotonde N224 (pdf, 12 MB)
 2. Tekening Kruispunt Buurtmeesterweg - Simon Stevin (pdf, 32 MB)
 3. Tekening Wegvak Nieuwe Kazernelaan - Simon Stevin Kazerne (pdf, 46 MB)
 4. Tekening Wegvak Nieuwe Kazernelaan - Elias Beeckman (pdf, 38 MB)
 5. Tekening Kruispunt Eikenlaan - Brigadelaan (pdf, 9 MB)
 6. Tekening Wegvak Maurits Noord - World Food Center (pdf, 8 MB)
 7. Tekening Kruispunt World Food Center Oost (pdf, 11 MB)
 8. Tekening Kruispunt Klinkenbergerweg - World Food Center (pdf, 21 MB)

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De aanleg van het noordelijke deel van de Parklaan, de generaal Hackettlaan, zijn zo goed als klaar. Sinds juni is de weg open.

Op dit moment werkt aannemer Van Gelder nog aan de Nieuwe Kazernelaan. Dit wordt een 30 km weg met veel ruimte voor fietsers. Sommige delen van deze straat worden een fietsstraat. We verwachten dat we hier in het voorjaar van 2024 klaar zijn. Meer informatie over de data, locatie en mogelijke hinder vind je op de pagina Werkzaamheden.

Het middelste deel van de Parklaan bestaat uit de Bennekomseweg en de Edeseweg. Als de Parklaan af is, dan lijkt dit deel op hoe het er nu uit ziet. Het aantal rijbanen blijft gelijk en de maximumsnelheid blijft 50 kilometer per uur. Wat er wel verandert vertellen we hieronder.

1. Ingang van de wijk ENKA
Hier leggen we ter hoogte van de Reehorst een LARGAS-rotonde aan. LARGAS staat voor LAngzaam Rijden GAat Sneller. Op zo’n rotonde heeft de hoofdrijrichting voorrang. Verkeer dat naar links gaat, voegt uit via een uitvoegstrook. Bij zo’n rotonde rijd je sneller door en is de kans op ongelukken kleiner. Ook is er minder verkeer dat afremt en weer optrekt. Daardoor is er ook minder geluidsoverlast en uitstoot. Verkeer dat uit de ENKA komt, kan rechtdoor de rotonde oversteken en direct invoegen op de Bennekomseweg richting de A12.

2. Fietspad langs de Bennekomseweg en Edeseweg
Fietsers kunnen straks in twee richtingen langs de weg fietsen. Hiervoor verbreden we het fietspad aan de westkant van de weg. Dit is aan de kant van de Reehorst. De meeste bestemmingen liggen namelijk aan deze kant. Denk aan de Kenniscampus en middelbare scholen. Op meerdere plekken komen oversteekplaatsen voor fietsers. Het fietspad langs de Parklaan is onderdeel van de doorfietsroute Ede-Wageningen. Dat wordt een directe verbinding met Wageningen, waar fietsers veel voorrang krijgen.

3. Rotonde bij de Zandlaan en Horalaan
De hoeveelheid verkeer groeit. Om die hoeveelheid aan te kunnen, veranderen we de huidige rotonde in een turborotonde met meerdere rijstroken. Zo kan meer verkeer tegelijk gebruikmaken van de rotonde en verbetert de doorstroming.

4. Verplaatsing Theehuis
Het monumentale Theehuis langs de Edeseweg verplaatsen we een aantal meter naar het zuidwesten. Dat geeft meer ruimte voor een veilige weg. Op deze manier kunnen we tussen landgoed Hoekelum en het Groenelaantje een oversteekplaats aanleggen waar fietsers en wandelaars in twee keer kunnen oversteken. Ook komt er zo ruimte om van en naar het landgoed te rijden. Na het verplaatsen renoveren we het Theehuis.

5. Dieren beschermen
Op de Edeseweg nemen we maatregelen om dieren in dit gebied te beschermen. Meer informatie over wat wij doen voor de natuur lees je op de pagina groen en ecologie.

6. Afslag naar A12
Vanaf de Edeseweg komt een afslag naar de A12 over de Hoekelumse Eng. Deze kun je alleen nemen als je vanuit het noorden richting Bennekom rijdt. Direct afslaan vanuit Bennekom is niet mogelijk. Zo voorkomen we sluipverkeer door Bennekom.

Ontwerp bekijken

Wil je weten hoe dit eruit komt te zien? Bekijk dan de animatievideo in de Parklaan afspeellijst. Of bekijk de ontwerptekeningen hieronder:

 1. Tekening wegvak Klinkenbergerweg (pdf, 13 MB)
 2. Tekening Kruispunt Emmalaan - Akulaan (pdf, 5 MB)
 3. Tekening Kruispunt Reehorst - Enkalaan (pdf, 6 MB)
 4. Tekening Wegvak Bennekomseweg (pdf, 15 MB)
 5. Tekening Kruispunt Zandlaan - Horalaan (pdf, 4 MB)
 6. Tekening Wegvak Edeseweg (pdf, 3 MB)
 7. Tekening Kruispunt Hoekelumse Eng (pdf, 9 MB)
 8. Tekening Wegvak Sportpark - Onderdoorgang A12 (pdf, 12 MB)

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden aan Parklaan Midden en Zuid zijn in volle gang. We werken hier op verschillende plekken tegelijk. Op de pagina Werkzaamhedenvind je meer informatie over data, locatie en mogelijke hinder.

Het zuidelijke deel van de Parklaan gaat van Hoekelum naar de Poortwachter. Rijd je op de Edeseweg richting Bennekom, dan kun je straks voor het viaduct rechts afslaan. Je volgt dan een nieuwe weg waardoor je snel bij het kruispunt de Poortwachter bent. Wat er tussen Hoekelum en de Poortwachter nog meer verandert leggen we hieronder uit.

1. Kruispunt voor viaduct
Op de Edeseweg richting Bennekom leggen we vlak voor het A12-viaduct een kruispunt aan. Hierop kun je rechtdoor rijden richting Bennekom of rechts afslaan richting de Poortwachter. Vanaf het kruispunt rijd je via een tunnel onder de A12 door. De Parklaan loopt dan langs de A12 richting de Poortwachter op een nieuw aan te leggen weg.

Vanuit Bennekom is het niet mogelijk om op dit kruispunt linksaf te slaan richting de A12. Ook is het niet mogelijk om vanaf de nieuw aan te leggen weg af te slaan naar Bennekom. Hiermee voorkomen we dat bewoners van Bennekom te maken krijgen met sluipverkeer via deze route. Wil je vanuit Bennekom toch via de nieuwe weg naar de A12? Dan kun je keren op de rotonde met de Zandlaan en de Horalaan.

Fietsers en voetgangers van en naar Bennekom rijden via een tunnel onder het kruispunt door.

2. Maatregelen tegen geluid
Om geluidsoverlast door de nieuwe weg te voorkomen leggen we een geluidswal en geluidsscherm aan van de tunnel onder de A12 tot aan de Bovenbuurtweg. Voor de aanleg van zowel de weg als deze voorzieningen moet de woning op de Bovenbuurtweg 39 worden gesloopt. Dit gebeurt pas vlak voor de aanleg van het geluidsscherm dat hier komt te staan. Zo houden we de overlast voor de omgeving beperkt.

3. Toegang Sportpark Hoekelum
De toegang tot Sportpark Hoekelum verandert voor automobilisten. De huidige Sportparkweg wordt een fietspad. Als automobilist rijd je straks via de nieuwe weg over de Hoekelumse eng vanaf de zuidkant het parkeerterrein op.

4. Natuur rond het kruispunt
Tussen het nog aan te leggen kruispunt en de A12 leggen we een groen gebied aan als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Dit wordt een stuk groen dat we speciaal inrichten voor dieren en planten. We leggen bijvoorbeeld kleine tunnels aan voor dieren, zodat ze veilig onder de weg door kunnen. Voor dassen in het gebied planten we ook fruitbomen. Meer informatie natuur rond de Parklaan vind je op de pagina groen en ecologie.

Ontwerp bekijken

Wil je weten hoe dit eruit komt te zien? Bekijk dan de animatievideo's in de Parklaan afspeellijst. Of bekijk de ontwerptekeningen hieronder:

 1. Tekening Wegvak Parallelbaan A12 (pdf, 31 MB)
 2. Tekening Poortwachter (pdf, 20 MB)

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de aanleg van het zuidelijke deel van de Parklaan start. Meer informatie over de specifieke data, locatie en mogelijke hinder vind je op een later moment op de pagina werkzaamheden.