Groen en ecologie

De Parklaan komt op veel plaatsen dichtbij of door bestaand groen te liggen, en daarmee ook in het leefgebied van (beschermde) diersoorten. De Wet Natuurbescherming ziet toe op het behoud van deze natuurwaarden en beschermd bepaalde soorten. Met de Parklaan zorgen we dat we deze regelgeving naleven en waar mogelijk nog wat extra’s doen om de impact van het project te beperken.