Duurzaamheid

Duurzaamheid is belangrijk bij het ontwerp en de aanleg van de Parklaan. Zowel tijdens de werkzaamheden als bij de inrichting van de Parklaan hebben we hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Duurzaamheid tijdens de werkzaamheden

 • Het beperken van het inzetten van materieel en uitstoot door korte transportafstanden. Bijvoorbeeld door grond in de omgeving te hergebruiken.
 • Het inzetten van elektrisch materieel, zoals kranen en vrachtwagens, dat energie krijgt uit zonnepanelen.
 • Het plaatsen van zonnepanelen op de geluidsschermen.
 • Bomen al tijdens de aanleg terugplanten of tijdelijk in potten (Air-Pots) neerzetten, zodat ze alvast kunnen groeien voordat ze geplant worden.
 • Stenen (olivijn) die CO2 opnemen in de nieuwe wegbermen aanbrengen.
 • De verschillende lagen onder het asfalt bestaan voor 99 procent uit hergebruikt materiaal. Het asfalt zelf bestaat voor meer dan 50 procent uit hergebruikt materiaal.
 • Gekapte bomen gebruikten we voor het maken van klim- en speelvoorzieningen, bankjes en houten afscheidingen voor in tiny forests (minbossen). Maar ook als dood hout in bosplantsoen voor een fijnere omgeving voor de dieren die daar leven.

Duurzaamheid in het ontwerp van de Parklaan

Samen met Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en Natuur & Milieu Gelderland hebben we als gemeente een project opgestart voor duurzame mobiliteit. Daarmee bedoelen we dat we naast de bereikbaarheid van Ede-Oost ook rekening houden met het milieu en de leefomgeving van de Parklaan. Hiervoor hebben we vier doelen opgesteld:

 1. We zorgen dat de Parklaan en Ede-Oost bereikbaar blijven
  Door een goede doorstroming blijft verkeer niet langer dan nodig op de weg en wordt de uitstoot niet hoger dan nodig om van A naar B te komen.  
 2. We laten overlast van geluid, fijnstof en uitlaatgassen afnemen
  Als we zorgen dat er niet meer auto’s bij komen, dan neemt de hinder af. Dat doen we bijvoorbeeld met een goede fietsverbinding met Wageningen. Zo verwachten we dat meer mensen de fiets pakken. 
 3. We behouden natuur
  We voorkomen dat de Parklaan uitgebreid moet worden. Zo kappen we in de toekomst ook geen bomen rond de Parklaan. 
 4. Parklaan veilig en makkelijk over te steken 
  De Parklaan mag geen barrière tussen Ede-Oost en de rest van Ede worden. Door minder verkeer en smalle weg zorgen we voor veiligheid. Ook zorgen we er zo voor dat de Parklaan makkelijk over te steken is.