Wijzigingen op bestemmingsplan

Wijzigingen op bestemmingsplan

Op drie plekken in het ontwerp van de Parklaan moest de bestemming worden aangepast om het kloppend te krijgen aan het huidige ontwerp. We hebben daarom drie bestemmingsplanwijzigingen doorgevoerd:

  1. Parklaan ter hoogte van de Ceelman van Ommerenweg
  2. Parklaan ter hoogte van het oude PMT-gebouw (hier zat eerder Pizza&Pizza)
  3. Parklaan, zuidelijk deel vanaf de rotonde Zandlaan tot de Hoekelumse Eng

Hieronder vind je een toelichting van de drie wijzigingen en de planning.

Planning

De plannen hebben inmiddels ter inzage gelegen, en zijn nog altijd te bekijken via de website Ruimtelijkeplannen.NL. In november en december 2020 zijn alle gewijzigde bestemmingsplannen in de gemeenteraad behandeld. De bespreking van deze plannen heeft plaatsgevonden op verschillende data. Alle drie de plannen zijn vastgesteld door de gemeenteraad en inmiddels onherroepelijk geworden.

1. Parklaan ter hoogte van de Ceelman van Ommerenweg

Tijdens de inloopavond op 1 oktober 2019 hebben we veel zorgen gehoord van bewoners over de doorstroming en drukte in verschillende woonstraten in de Burgemeestersbuurt. Veel mensen gaven aan dat de komst van de Parklaan, en daarmee het verdwijnen van de rechtstreekse aansluiting voor verkeer vanaf de Nieuwe Kazernelaan richting de scholen in de wijk, hun zorgen baarde. De wens is om vanaf de Parklaan een directe aansluiting op de Ceelman van Ommerenweg te maken om daarmee het schoolverkeer te kunnen faciliteren. Daarom wordt een klein deel groenbestemming ter hoogte van de Ceelman van Ommerenweg veranderd in verkeersbestemming om op deze plek een afslag vanaf de Parklaan (op dit deel genaamd Generaal Hackettlaan) naar de Ceelman van Ommerenweg te kunnen maken. Het bestemmingsplan Parklaan ter hoogte van de Ceelman van Ommerenweg is op 10 december door de gemeenteraad vastgesteld, en op 5 februari 2021 onherroepelijk geworden.

In de volgende video wordt een verdere toelichting gegeven op het plan.
Bekijk ook het ontwerp van dit deel van de Parklaan (pdf, 37 MB).

2. Parklaan ter hoogte van het oude PMT (Pizza&Pizza) gebouw

Ter hoogte van het oude Protestants Militair Tehuis (ook wel het voormalige gebouw van Pizza&Pizza) is het ontwerp iets gewijzigd om een beter plan te kunnen maken. De weg komt iets meer naar het oosten te liggen om meer bomen te kunnen behouden. Ook komen de rijbanen iets dichter tegen elkaar aan te liggen. In de oorspronkelijke plannen waren groenbestemmingen voor de hop-overs (plek voor onder andere vleermuizen om via bomen naar de andere zijde van de weg te kunnen vliegen) bedacht. Deze hop-overs blijven behouden, maar krijgen een iets andere vorm. De bestemming wordt langwerpiger, maar behoudt hetzelfde oppervlak ‘groenbestemming’.

Deze wijziging is beschreven in een wijzigingsplan. Dit is ten opzichte van de andere twee punten van bestemmingswijziging iets anders. Een wijzigingsplan hoeft namelijk niet door de gemeenteraad besloten te worden, maar is een bevoegdheid van het college van Burgemeester & Wethouders. We kunnen hier met een wijzigingsplan volstaan, omdat het gaat om een technisch betere realisering van de bestemmingen en het bovendien een kleine aanpassing is waarvan de oppervlakte bestemmingen gelijk blijft.

Het wijzigingsplan is op 10 november 2020 door het college van B&W vastgesteld, en op 1 januari 2021 onherroepelijk geworden.

In de volgende video wordt een verdere toelichting gegeven op het plan.
Bekijk ook het ontwerp van dit deel van de Parklaan (pdf, 11 MB).

3. Parklaan, zuidelijk deel vanaf de rotonde Zandlaan tot de Hoekelumse Eng

Het ontwerp van de Parklaan is gewijzigd op het deel Edeseweg/Bennekomseweg van 2x2 rijbanen (oorspronkelijk plan uit 2016 en eerder) naar 2x1 rijbaan. Dit is gedaan om met de bezwaarmakers op het bestemmingsplan Parklaan overeenstemming te bereiken. Op deze manier kunnen de meeste bomen langs de Edeseweg en de Bennekomseweg blijven staan en wordt de leefbaarheid in de omgeving van de weg minder aangetast dan in de oorspronkelijke plannen. Op sommige delen is een kleine bestemmingsplan wijziging nodig om het huidige (2x1) ontwerp passend te maken. Dit bestemmingsplan omvat drie onderdelen waarvan de bestemming gewijzigd wordt:

  1. Rotonde Zandlaan-Horalaan: De rotonde Zandlaan was in de oorspronkelijke plannen een kruispunt met verkeerslichten. Dat is gewijzigd in een dubbelstrooks rotonde, een zogenaamde turborotonde. Hiervoor is iets meer ruimte benodigd en moet dus verkeersbestemming worden toegevoegd. Deze bestemming komt te liggen op de locatie van het huidige fietspad in zuidoosthoek van de huidige rotonde. Er wordt daardoor per saldo niet meer asfalt toegevoegd, alleen de bestemming wordt aangepast. Ook de huidige Horalaan is op dit moment niet goed bestemd, dat deel wordt in deze wijziging meegenomen. De Horalaan wordt niet verbreed en blijft bestaan zoals in de huidige situatie.
  2. Hop-overs Edeseweg: Ter hoogte van het landgoed Hoekelum waren twee kleine groenbestemmingen ingetekend als hop-overs (plek voor o.a. vleermuizen om via bomen naar de andere zijde van de weg te kunnen vliegen). Met de versmalling van de weg van 2x2 naar 2x1 gaat de rijbaan en het fietspad over deze groenbestemmingen heen. De hop-overs zijn ook niet meer nodig door de smallere weg.
  3. Hoekelumse Eng ter hoogte van inrit sportpark en fietstunnel: De Hoekelumse Eng wordt zo veel mogelijk open gehouden. Om dit te kunnen doen is de kruising Bennekomseweg/Parklaan iets verplaatst richting het oosten, richting de Bennekomseweg en wordt er een fietstunnel onder de nieuwe Parklaan door gemaakt. Deze fietstunnel is onderdeel van de Doorfietsroute Ede-Wageningen. Er komt geen afslag richting Bennekom meer. De afrit richting het Sportpark wordt verplaatst in zuidwestelijke richting ten opzichte van het eerdere plan.

Het bestemmingsplan Parklaan Zuidelijk deel is op 26 november door de gemeenteraad vastgesteld, en op 22 januari onherroepelijk geworden.