Generaal Hackettlaan dicht van 4 tot en met 22 december

Op maandag 4 december starten we met het planten van bijna 400 bomen langs de Generaal Hackettlaan. Ook voeren we dan de laatste restwerkzaamheden uit. Om dit zo snel en veilig mogelijk te kunnen dien sluiten wij de weg drie weken lang af voor alle gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers blijft de weg toegankelijk. Zij kunnen wel ter plaatse worden omgeleid.

Er wordt gewerkt vanaf de rotonde aan de N224 naar de Klinkenbergerweg toe. Zodra er een wegvak klaar is, worden delen van de weg weer opengesteld. Ook in de weekenden kun je gewoon met de auto over de Generaal Hackettelaan rijden. Maar let op: de bebording blijft wel staan tot alle werkzaamheden gereed zijn.

Bereikbaarheid

De omleiding voor doorgaand gemotoriseerd verkeer loopt via de Raadhuisstraat en de Klinkenbergerweg.

Het Simon Stevin kazerneterrein blijft alle dagen bereikbaar via de Piet Romboutlaan en de Arnhemseweg. Het Elias Beekman kazerneterrein blijft bereikbaar via de Brigadelaan en de Eikenlaan. Het WFC-terrein blijft bereikbaar via de rotonde en de Bergansiuslaan.