Achter de schermen: contractmanager Charlotte Legall Melendez aan het woord

De Parklaan is een project dat al even loopt. De afgelopen periode is het project niet veel in het nieuws geweest. Toch wordt er achter de schermen hard aan gewerkt. De komende tijd laten we een aantal collega’s aan het woord die werken voor de Parklaan. We trappen af met Charlotte Legall Melendez, de contractmanager van de Parklaan.

Charlotte, wie ben je en wat doe je?

“Mijn naam is Charlotte Legall Melendez en ik ben contractmanager voor het project de Parklaan. Dat betekent - de naam zegt het al - dat ik mij bezighoud met het contract voor de aanleg van de nieuwe weg waarmee de A12 met de N224 wordt verbonden. Twee onderdelen van het project zijn al afgerond, namelijk het kruispunt bij de Poortwachter (de aansluiting met de A12) en het kruispunt bij de Klinkenbergerweg en het World Food Center. Voor de aanleg van de rest van de Parklaan ben ik samen met het projectteam op dit moment druk bezig met de aanbesteding.”

Wat houdt dat in, zo’n aanbesteding?

“Aanbesteden betekent dat we aan de hand van een uitvraag op zoek gaan naar een aannemer die voor ons de Parklaan kan aanleggen. Het begint met het opstellen van een contract en de aanbestedingsdocumenten. Hierin komt ontzettend veel aan bod, maar in de kern komt het erop neer dat we aangeven welke eisen we stellen aan de aannemer en aan het ontwerp en de aanleg van de Parklaan. Zo willen we bijvoorbeeld  zoveel mogelijk bomen behouden. Daar hebben we dan ook behoorlijk strenge eisen voor gesteld. Ook moet de aannemer rekening houden met duurzaamheid en het beperken van overlast voor de omgeving tijdens de aanleg.

Vervolgens hebben we deze uitvraag openbaar gezet. Geïnteresseerde aannemers konden hierop reageren. Zoals gezegd stellen we ook eisen aan de aannemers, bijvoorbeeld dat ze ervaring hebben met het beschermen van bomen. Op basis daarvan hebben we afgelopen december een selectie gemaakt van vijf aannemers.

Deze aannemers hebben vervolgens een uitnodiging ontvangen om aan de slag gegaan met het uitwerken van hun plannen. De afgelopen tijd hadden zij de mogelijkheid om ons vragen te stellen over de aanbesteding, het ontwerp en de aanleg van de Parklaan. Dat zijn naast vragen over het proces van de aanbesteding vooral technische vragen, bijvoorbeeld over hoe breed een tunnel mag zijn of wat voor soort materiaal ze mogen gebruiken.”

Wat is de volgende stap?

“Uit de vijf kanshebbers selecteren we met een team van collega’s binnenkort de aannemer die voor ons de Parklaan mag aanleggen. Het selecteren van een partij gebeurt niet zomaar. Als gemeente beoordelen we de plannen die de vijf aannemers maken op basis van de vooraf opgestelde eisen. Daaruit volgt een score en met die score wordt bepaald welke partij ons de beste aanbieding heeft gedaan.

Daarbij sta ik als contractmanager aan het roer; ik begeleid het team bij de beoordeling en de uiteindelijke keuze voor een aannemer. Deze keuze, ook wel gunningsbeslissing genoemd, leggen we vervolgens voor aan het college van burgemeester en wethouders. Zij moeten de gunningsbeslissing namelijk goedkeuren. Als alles goed gaat, kunnen we eind juli de winnende aannemer bekendmaken.

Deze aannemer gaat dan druk aan de slag met het verder uitwerken van zijn plannen en de bijbehorende planning. We verwachten dat de aannemer eind 2021/begin 2022 begint met de aanleg. Waar er precies wordt begonnen, noord of zuid, is nog niet duidelijk. Dat bepaalt de aannemer. Wat we de toekomstige aannemer wel meegeven is dat de Parklaan in het eerste kwartaal van 2023 af moet zijn. En dat is fijn, want met alle ontwikkelingen in Ede-Oost wordt het steeds drukker op de weg. Zo houden we Ede ook in de toekomst goed bereikbaar!”