Archeologisch onderzoek Hoekelum op 10 november 2021

Op woensdag 10 november 2021 worden er door archeologisch onderzoeksbureau Synthegra werkzaamheden uitgevoerd op het zuidelijke deel van de toekomstige Parklaan. Zij doen dit in opdracht van aannemersbedrijf Van Gelder, die voor de gemeente Ede de Parklaan aanlegt. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de daadwerkelijke aanleg in 2022.

Archeologisch bodemonderzoek

Eerder is op sommige delen van route van de Parklaan een zogenoemde ‘dubbelbestemming’ voor archeologie toegekend. Dat is gedaan omdat de bodem op die delen van archeologische waarde kan zijn: mogelijk zijn er nog historische voorwerpen in de bodem te vinden. Om die te beschermen laten we in deze gebieden nu goed onderzoeken op mogelijke archeologische vondsten.

Het gaat voor deze werkzaamheden specifiek om het gedeelte Parklaan Zuid tussen de Bovenbuurtweg en Hoekelumse Brinkweg, en de Hoekelumse Eng.

Handmatige boringen

De werkzaamheden bestaan uit handmatige boringen die een aantal meter de grond in gaan. Deze boringen worden allemaal op 10 november gedaan door één medewerker. Daarmee wordt duidelijk hoe de bodem is opgebouwd. En zo kunnen experts weer bepalen of er een kans is om archeologische vondsten aan te treffen. Met name sporen uit de vroege prehistorie zouden in deze gebieden aangetroffen kunnen worden, blijkt uit eerder onderzoek.

Vragen?

Heeft u vragen over deze werkzaamheden of andere Parklaan gerelateerde vragen? Dan kunt u deze altijd stellen via parklaan@ede.nl.