Bomenkap Parklaan hervat

De Parklaan komt voor een deel te liggen op plekken waar nog geen weg ligt. Voordat we aan de slag kunnen met de aanleggen van de Parklaan, moeten we daarom eerst bomen kappen. Een groot deel hiervan is begin 2022 al gekapt. De laatste bomen, nabij de Simon Stevin Kazerne in het noordelijke deel van de toekomstige Parklaan, worden vanaf 5 september gekapt.

Roze en blauwe stippen

De bomenkap vindt ten zuiden van de Nieuwe Kazernelaan ter hoogte van het Simon Stevin Kazerneterrein plaats. De bomen in dit gebied zijn gemarkeerd met roze en blauwe stippen. Bomen met een roze stip worden gekapt, bomen met een blauwe stip blijven staan. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken.

Eekhoorns

In het voorjaar van 2022 zouden de bomen al gekapt moeten worden. Doordat er bij de inspectie voorafgaand aan de bomenkap eekhoornnesten zijn gevonden door de ecoloog, kon dit niet doorgaan en moest er eerst gewacht worden totdat de jonge eekhoorns het nest verlaten zouden hebben.

Voordat er op 5 september wordt gestart, wordt nog een laatste keer door de ecoloog gekeken of er geen beschermde dieren meer in het gebied zitten.

Compenseren

In Ede moeten we alle bomen vanaf een bepaalde grootte compenseren. Dit betekent dat er een nieuwe boom geplant wordt in ruil voor het kappen van een boom. In totaal compenseren we meer bomen dan moet. Meer informatie hierover vindt u op parklaan.ede.nl/bomen.

Onderzoek naar niet-gesprongen explosieven

Na het kappen van de bomen wordt aansluitend de bodem gescand op niet-gesprongen explosieven. Dit is bij de kazerneterreinen een standaardprocedure vanwege de oude militaire functie van dit terrein. Zodra de bodem is ‘vrijgegeven’ en er geen explosieven gevonden zijn, kan er gestart worden met de aanleg van de weg.