Eind in zicht voor werkzaamheden Parklaan

Het einde van de lange wegafsluiting komt in zicht. Vanaf eind juni zijn de Bennekomseweg en de Edeseweg weer volledig in twee richtingen geopend. De Edeseweg is al eerder klaar om in twee richtingen te rijden. Deze weg wordt medio april weer geopend, fietsers kunnen daar al in maart gebruik maken van het nieuwe fietspad.

Wethouder de Pater (verkeer): “Er wordt ontzettend hard gewerkt om de nieuwe Parklaan af te ronden, ook vandaag weer. Helaas duren de werkzaamheden langer dan gehoopt. Ik ben blij dat het lukt om de wegafsluitingen in fases op te heffen, zodat we de overlast voor de weggebruiker zo beperkt mogelijk houden. "

Opening in 3 fases

Ondanks het winterse weer wordt de wegafsluiting van de Bennekomseweg en de Edeseweg in 3 fasen weggehaald:

  • Vanaf medio maart kunnen fietsers vanaf de Zandlaan over het nieuwe fietspad van en naar Bennekom. 
  • Vanaf begin april kunnen automobilisten vanuit Bennekom weer via de Edeseweg tot aan de rotonde met de Zandlaan rijden. Dan is ook de Hoekelumselaan van/naar de Poortwachter in twee richtingen open.
  • Uiterlijk eind juni gaat de Bennekomseweg weer in twee richtingen open.

Tegenslag eind 2023

In het laatste kwartaal van 2023 zat er veel tegen bij de aanleg van de nieuwe Parklaan. Er werden onbekende (asbest)leidingen in de grond gevonden die voor veel extra werk zorgden. Daarbovenop viel er zoveel regen, dat de grond verzadigd raakte waardoor er tijdelijk niet geasfalteerd kon worden. Er is met man en macht gewerkt om de afslag naar de Zandlaan voor de kerst te kunnen open. Dat is gelukt. In het nieuwe jaar zorgde de vorst voor vertraging bij het asfalteren en het verleggen van kabels en leidingen voor De Reehorst.

Werkzaamheden Bennekomseweg

Aan de Bennekomseweg wordt de komende periode nog volop gewerkt. De asbestcementbuis moet in dit deel nog verwijderd worden. Daarna worden de kabels- en leidingen verlegd, zodat aannemer Van Gelder kan beginnen met het maken van de westzijde van de weg. Voor de zomer wordt dan ook dit deel van de Parklaan-route opengesteld in twee richtingen. Van Gelder heeft dan nog wel tijd nodig om de weg helemaal af te maken.