Inloopbijeenkomst ontwerp Parklaan op 31 maart

Op dinsdag 31 maart organiseren we de tweede inloopbijeenkomst in het Akoesticum voor iedereen die geïnteresseerd is in de plannen van de Parklaan. De direct aanwonenden van de toekomstige Parklaan ontvangen hierover een brief. Overige belanghebbenden zijn ook van harte welkom om te komen.

Ontwerpwijzigingen sinds oktober 2019

Op 1 oktober 2019 werd de 1e inloopbijeenkomst georganiseerd, waar een eerste ontwerp van de nieuwe Parklaan werd gepresenteerd. Op 31 maart laten we zien welke wijzigingen hierin hebben plaatsgevonden, op basis van inzichten uit nieuwe onderzoeken en gesprekken met verschillende belanghebbenden. Zo zijn er onder andere ecologische maatregelen in het plan opgenomen, en zijn er diverse maatregelen genomen die ervoor zorgen dat we meer groen kunnen behouden bij de aanleg.

Vrije inloop

Tussen 18.00 uur en 21.00 uur is iedereen welkom om op een tijdstip dat voor hem/haar past binnen te lopen. Ieder uur (18.00 uur / 19.00 uur en 20.00 uur) wordt er een korte presentatie gehouden over Parklaan: waar komen we vandaan, waar staan we nu en hoe ziet het pad richting het definitieve ontwerp er uit. U bent niet verplicht deze presentatie bij te wonen, maar kunt ook bij onze stands langs lopen. Bij deze stands (verdeeld over het noordelijk en zuidelijk deel van de Parklaan) lichten we het voorlopige ontwerp toe, laten we u zien wat er verandert buiten als de weg wordt aangelegd, beantwoorden we uw vragen over bijvoorbeeld bomen of geluidsvoorzieningen en kunt u zien wat de planning van de werkzaamheden is.