Zon schijnt door de top van een boom

Kapvergunning Parklaan Noord/Zuid verleend door OddV

De kapvergunning die voor de aanleg van het noordelijk en zuidelijk deel van de Parklaan is aangevraagd, is dinsdag 20 april verleend door Omgevingsdienst de Vallei (OddV). Dat betekent dat de bomenkap die nodig is om de Parklaan aan te leggen kan doorgaan. Bezwaar maken tegen de kapvergunning kan tot uiterlijk dinsdag 1 juni.

De kapvergunning is afgegeven voor in totaal 689 bomen. Dat zijn er wat minder dan de 740 waarvoor een kapvergunning is aangevraagd. Dat komt doordat 1 boom vergunningsvrij blijkt te zijn en 51 bomen op grondgebied van de provincie Gelderland staan (bij de rotonde N224) of onderdeel zijn van een bos groter dan 10 are (bij het Horabos). Daardoor is de provincie Gelderland de eigenaar van deze bomen en moet er een ontheffing bij hen aangevraagd worden. Binnkort verwachten we meer te kunnen delen over deze procedure.

Uitvoering van de kap

Ondanks dat de vergunning is verleend, beginnen we nog niet met kappen. Dat kan juridisch pas na het verlopen van de bezwaartermijn. Bovendien zitten we middenin het broedseizoen. Daarnaast loopt de aanbesteding van het project Parklaan nog en zal er niet gekapt worden voordat er bekend is welke aannemer het project gaat uitvoeren. We verwachten dat de kap pas start in het najaar van 2021.

Bezwaar maken

Natuurlijk is het mogelijk om bezwaar te maken op de verleende vergunning. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 1 juni door het sturen van een brief aan het College B&W, of via het hiervoor bestemde webformulier.

Meer informatie over de kapvergunning is te vinden op de pagina Bomen.