Mogelijk geluids- en trillingshinder voor omwonenden Poortwachter

Er vinden in juni en juli avond- en nachtwerkzaamheden plaats op de A12 bij het viaduct Poortwachter. Deze werkzaamheden kunnen geluids- en trillingshinder veroorzaken voor omwonenden.

Woensdag 24 juni

Er moet een nieuw portaal (constructie waaraan matrix- en informatieborden hangen boven de snelweg) worden gebouwd over de A12. Het bestaande portaal wordt weggehaald, omdat deze op de plek staat waar de nieuwe afrit van de A12 komt. Om het portaal te plaatsen worden er woensdagavond 24 juni tot uiterlijk 00:00 uur heiwerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden kunnen ernstige geluids- en trillingshinder geven. De overige werkzaamheden aan het portaal gedurende die nacht veroorzaken geen grote hinder qua geluid en trillingen. In verband met de benodigde werkruimte op de A12 mogen deze werkzaamheden enkel in de nacht worden uitgevoerd.

Donderdag 25 juni

De nacht van 25 juni op 26 juni wordt gebruikt om nieuwe detectielussen in de hoofdrijbaan van de A12 te slijpen. Dit kan geluidsoverlast geven in de nacht.

Vrijdag 3 juli

In de nacht van vrijdag 3 juli op zaterdag 4 juli wordt het bestaande portaal over de A12 verwijderd en het nieuwe portaal geplaatst. Dit geeft naar verwachting geen grote hinder qua geluid en trillingen.

Informatie voor omwonenden

Omwonenden die het meest te maken krijgen met geluids- en trillingshinder hebben hierover een brief ontvangen. Wellicht zal er ook verderop in Ede geluid te horen zijn. Bij het werken aan de weg doet aannemer Heijmans er alles aan om de overlast te beperken, maar enige hinder is niet te vermijden. 

Parklaan verbinden met A12

Aan de zuidkant wordt de Parklaan via het kruispunt bij de Poortwachter verbonden met de A12. Om deze ontsluiting mogelijk te maken, moet de huidige toe- en afrit ‘omgeklapt’ worden. Aannemer Heijmans Infra BV werkt de komende periode ook aan de bouw van de nieuwe onderdoorgang voor de Maanderdijk. Deze tunnel komt onder de nieuwe afrit vanaf Utrecht en toerit naar Arnhem te liggen en zorgt ervoor dat de Maanderdijk bereikbaar blijft in de toekomst. Verder wordt er aan de Dr. W. Dreeslaan gewerkt om de afslag naar Arnhem te kunnen aanleggen.