Wethouder Peter de Pater, Gé Smets (midden) en Gert Meurs (rechts)

Nieuwe mijlpaal Parklaan

De kruispunten Klinkenbergerweg/WFC Parklaan zijn afgerond. Dat is een mijlpaal want het zijn de eerste delen van de nieuwe Parklaan die (samen met kruispunt Poortwachter bij de aansluiting op de A 12)  zijn afgerond. Voor de kers op de taart zorgden wethouder Peter de Pater (links) en Gé Smets (midden) en Gert Meurs (rechts) als vertegenwoordigers namens aanwonenden. Op 18 november plantten zij ter plekke de laatste twee bomen. Tegelijk werden als bedankje plantjes aangeboden aan de bewoners voor hun begrip en geduld tijdens de werkzaamheden.

Afronding werkzaamheden

De komende dagen wordt de laatste hand aan de overige beplanting van de omgeving rond het kruispunt gelegd en worden nog een aantal laatste kleine restwerkzaamheden afgerond. Alleen de verbeelding die op het hangende deel van geluidscherm wordt geplaatst, volgt nog wat later. Door omstandigheden heeft de levering vertraging opgelopen. Naar verwachting kunnen wij deze verbeelding in het voorjaar van 2021 plaatsen.