Ontwerp kruispunten Klinkenbergerweg/ WFC vastgesteld

Op woensdag 24 juli heeft het projectteam Parklaan het ontwerp van de kruispunten bij de Klinkenbergweg en het World Food Center (WFC) vastgesteld. Dit betekent dat de ligging van de weg, te kappen en verplanten bomen en uitvoering van de geluidswal en -scherm nu definitief zijn. Met dit ontwerp kan nu een vergunning aangevraagd worden voor de noodzakelijke kap van bomen, en de aanleg van de aarden geluidswal met geluidscherm.

Het definitief maken van een ontwerp is het sluitstuk geweest van een intensief traject waarin onder andere op basis van de door Terra Nostra verstrekte gegevens over de in het gebied aanwezige bomen is gekeken hoe zoveel mogelijk waardevolle bomen gespaard konden blijven. De gemeente Ede heeft dit niet alleen gedaan. Ook de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME), die in een eerder traject bezwaar bij de Raad van State maakten tegen de voorgenomen Parklaan, hebben hier in meegekeken.

Aarden wal

Over de uitvoering van de aarden wal en het geluidscherm is met name met de bewoners van de Berkenlaan gesproken. Deze inwoners hebben direct zicht op de aarden wal en het geluidscherm. Daarom zijn wij in gesprek gegaan met deze bewoners. Dit heeft onder andere geleid tot een meer bloemrijke invulling van de wal, en het herplaatsen van Liquidambar in plaats van de berkenbomen die gekapt moeten worden om de geluidswal mogelijk te maken.

Op dit moment loopt de voorbereiding op het indienen van de vergunningsaanvraag voor de bomenkap en de aanleg van de geluidswal/-scherm. De direct betrokkenen worden persoonlijk geïnformeerd wanneer de vergunning gepubliceerd wordt ter inzage. Dit staat dan ook op deze website.