Parklaan later klaar

De Parklaan wordt later aangelegd dan volgens de oorspronkelijke planning. Daarmee is de weg net voor de zomer van 2024 gereed, ruim een jaar later dan gepland.

Oorzaken van de vertraging

De aanleg loopt door verschillende redenen vertraging op. Hieronder zetten we de belangrijkste redenen voor u op een rijtje.

Eekhoornnesten

Een van de problemen waar we op stuitten bij het kappen van de bomen, is de onverwachte aanwezigheid van eekhoornnesten in verschillende bomen in het gebied van de Parklaan. De eekhoorn is een beschermde diersoort. Daarom mogen ze niet verstoord worden in de periode waarin zij een nest hebben en jongen krijgen. De nesten zaten langs de Nieuwe Kazernelaan. Deze bomen mochten daarom pas na het broedseizoen worden gekapt. Inmiddels hebben we de bomen kunnen kappen.

Kabels en leidingen

Op grote delen van de route van de Parklaan moeten ook kabels en leidingen worden verlegd. Dit moet gebeuren voordat de Parklaan aangelegd kan worden. Bijvoorbeeld omdat deze onder de toekomstige weg, fietspad of stoep komen te liggen. Het gaat om meerdere delen van de weg, waaronder de Edeseweg en Bennekomseweg. De voorbereidingen voor deze benodigde verleggingen zijn een tijd geleden gestart. Helaas zijn we nog in afwachting van de uitvoering. Dit komt onder andere door gebrek aan personeel bij de netbeheerders.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

Het project de Parklaan is opgedeeld in drie delen: noord (rotonde N224 tot World Food Center), midden (Klinkenbergerweg tot Hoekelumse Eng) en zuid (Hoekelumse Eng tot de Poortwachter). De aanlegwerkzaamheden beginnen in het noordelijke gedeelte. Daar starten we half oktober.

De werkzaamheden in het noordelijk deel de komende maanden vinden plaats op terrein waar (nog) geen weg is. Daardoor blijft hinder door omrijden zoveel mogelijk beperkt. Wel verwachten we dat de Nieuwe Kazernelaan ter hoogte van de oude Pizza & Pizza een aantal dagen moet worden afgesloten vanwege rioolwerkzaamheden. Mocht dit het geval zijn, dan communiceren we dat via vooraankondigingsborden en onze website parklaan.ede.nl

Vinden er werkzaamheden plaats waar omwonenden hinder van kunnen ervaren, dan informeert de aannemer hen daarover minimaal twee weken van tevoren.

Wanneer is de Parklaan klaar?

De vertraging heeft gevolgen voor de planning van de aanleg. We verwachten op dit moment dat de gehele Parklaan in het tweede kwartaal van 2024 is aangelegd. Het noordelijke deel van de Parklaan is waarschijnlijk al eerder klaar, in het derde kwartaal van 2023. Dit gedeelte kan vanaf de oplevering gelukkig al direct worden gebruikt.

Het zuidelijk deel (tussen de Hoekelumse Eng en de A12) is naar verwachting ook in 2023 gereed. Omdat het middendeel dan nog niet klaar is, kan het zuidelijk deel nog niet meteen volledig gebruikt worden. Dit zou tot te veel opstoppingen leiden op de Edeseweg. Het middendeel (Klinkenbergerweg - Hoekelumse Eng) is als laatste klaar, naar verwachting in het voorjaar van 2024. Zodra dat gereed is, kan de hele Parklaan zo snel mogelijk gebruikt worden door het verkeer tussen Ede-Oost en de A12.

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden

Via parklaan.ede.nl/werkzaamheden houden we u op de hoogte van de aanstaande werkzaamheden. We hopen u richting het einde van dit jaar een verdere doorkijk te kunnen bieden van de planning van de aanleg.

Vragen?

Heeft u vragen over wat de aanleg van de weg voor u of uw woonomgeving betekent? Neem dan contact op met aannemer Van Gelder via phardeman@vangelder.com (Paul Hardeman, omgevingsmanager Van Gelder).