Snoeien monumentale bomen kruispunt Klinkenbergerweg - World Food Center

Op donderdag 2 en vrijdag 3 juli worden snoeiwerkzaamheden aan een aantal van de monumentale bomen op het kruispunt Klinkenbergerweg - World Food Center van de Parklaan uitgevoerd. Het gaat in totaal om 14 bomen die op het terrein staan waar BAM dit kruispunt nu realiseert.

Het snoeien van deze bomen is nodig om het behoud van de bomen te kunnen garanderen en het nieuwe fiets- en voetpad op een veilige manier aan te kunnen leggen. De werkzaamheden worden met grote zorg uitgevoerd, waarbij een bomendeskundige toeziet op de naleving van de afspraken die gemaakt zijn ten behoeve van het behoud van deze monumentale bomen.

European Tree Technician

De bomendeskundige is een gecertificeerde European Tree Technician (ETT-er). Een ETT’er is een breed inzetbare specialist op het gebied van boomonderzoek, -beheer, -beleid en organisatie. Voor de Parklaan worden ETT’ers onder andere ingezet voor het doen van Boom Effect Analyses (BEA’s) in de ontwerpfase, en het houden van toezicht op de kap- en snoeiwerkzaamheden die nodig zijn om de weg veilig aan te kunnen leggen.