Start aanleg kruispunten Klinkenbergerweg en World Food Center

BAM Infra Regionaal start in opdracht van gemeente Ede met de aanleg van de kruispunten Klinkenbergweg en World Food Center. De eerste werkzaamheden starten op 25 mei 2020.

Omwonenden hebben op 4 mei een brief ontvangen met meer informatie over de werkzaamheden. Ook is tijdens de online webcast van 11 mei uitleg gegeven over de uitvoering van de werkzaamheden.

Eerste werkzaamheden

De eerste werkzaamheden zouden starten op de oostelijke kant van de Klinkenbergerweg. Daarna zou de geluidswal worden gemaakt en het nieuwe fietspad op de Parklaan. Helaas kunnen we niet starten met de aanleg aan de oosterlijke kant, omdat we nog een kabel moeten verleggen die is gevonden in wegvak 1 en 2. Het is nog niet duidelijk wanneer de kabel wordt verlegd. Zodra de wekzaamheden starten, plaatsen we vooraankondigingsborden. 

Parklaan in uitvoering

De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. Op maandag 25 mei starten de werkzaamheden in vak 4 en (gedeeltelijk) in wegvak 1 (waaronder de realisatie van de geluidswal).

Wegvakken

Het kaartje (jpg, 123 KB) geeft de vijf verschillende fasen weer.

  • Werkvak 1: Op Kazerneterrein
  • Werkvak 2: Oostkant Klinkenbergerweg
  • Werkvak 3a/b: Westkant Klinkenbergerweg
  • Werkvak 4: Op Kazerneterrein
  • Werkvak 5: Op kruising Klinkenbergerweg/Berkenlaan

Wat betekent het voor u?

Bij werkzaamheden ontstaat altijd een bepaalde mate aan hinder. Wij nemen daarom verschillende maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Verkeerswijzigingen op de Klinkenbergerweg

We zorgen ervoor dat het verkeer minimaal overlast heeft van de werkzaamheden en de doorgang op de Klinkenbergerweg gehandhaafd blijft. We proberen door zo weinig mogelijk wisselingen in verkeersmaatregelen een duidelijk verkeersbeeld voor de weggebruiker te behouden. De verkeerssituatie op de Klinkenbergerweg wijzigt twee keer.

Verkeerssituatie 1

In verkeerssituatie 1 werken we aan de rechterweghelft van de Klinkenbergerweg. Het autoverkeer kan hier langs blijven rijden. Op de kruising is alleen rechtsafslaand verkeer mogelijk. Dit geldt echter niet voor verkeer naar de Berkenlaan. Deze rijdt via de Kazernelaan. Op deze manier voorkomen we sluipverkeer door de Berkenlaan. Fietsverkeer kan langs of met een kleine ‘omleiding’ van noord naar zuid en vice versa blijven fietsen.

Verkeerssituatie 2

In verkeerssituatie 2 werken we aan de linker weghelft van de Klinkenbergerweg. Het autoverkeer rijdt over de nieuwe gerealiseerde weg. Fietsverkeer vanuit noord naar zuid leiden we om via de Berkenlaan, Stationsweg en Keetmolenweg. De omleidingen geven we middels bebording aan.

Het Total tankstation en autohuis van Wirdum blijven bereikbaar.

Hinder beperken

Naast dat het verkeer op de Klinkenbergerweg altijd doorgang heeft, nemen we nog meer maatregelen waarmee de hinder voor de omgeving wordt beperkt. We starten de werkzaamheden met de grondwal aan de kant van de Berkenlaan en zaaien deze in waarmee eventuele stofhinder wordt verminderd. Daarbovenop plaatsen we een hek met een doek op de grondwal zodat bewoners van de Berkenlaan een prettiger uitzicht hebben. Daarnaast zetten we machines in die minder geluid maken en minder trillingen produceren dan de ‘gebruikelijke’ machines. En uiteraard zorgen we ervoor dat we een net werkterrein hebben. Elke dag controleert een bouwplaatsbeheerder dit en treft maatregelen wanneer dit nodig is.

Uw mening telt!

De werkzaamheden aan de Parklaan brengen overlast met zich mee. Bouwen zonder hinder gaat helaas niet. Wij proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken. Daarom zijn wij benieuwd naar uw mening over hoe wij de werkzaamheden aanpakken. Of deze nu positief of negatief is, uw mening is belangrijk voor ons. Wilt u de komende tijd vier keer een minuut de tijd nemen om een aantal vragen te beantwoorden? U kunt zich aanmelden op de website www.uwmeningtelt.nu/parklaanede.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie of tijdens de werkzaamheden nog vragen? Neemt u dan contact op met de omgevingsmanager van BAM Infra, Debby Schoolen via telefoonnummer 06 46 93 85 38. Je kunt ook mailen naar parklaanede@bam.com.