Start bomenkap kruispunten Klinkenbergerweg en World Food Center

Op maandag 20 januari starten we met het kappen van de bomen in het gebied waar de kruispunten Klinkenbergerweg en World Food Center komen te liggen. De benodigde vergunningen hiervoor zijn eind 2019 definitief geworden, wat betekent dat we ruim voor het broedseizoen de noodzakelijke kap kunnen uitvoeren.

Buizerdnest

We starten met het verwijderen van een buizerdnest, omdat deze vogel al eerder begint met broeden dan het reguliere broedseizoen. Voor 1 februari moet dit nest verwijderd zijn. Hiermee zorgen we ervoor dat de buizerd vroeg in het seizoen op zoek gaat naar een nieuwe nestlocatie waar zij ongestoord kan broeden.

Voor de overige bomen geldt dat deze uiterlijk 15 maart 2020 gekapt moeten zijn. We verwachten dat de kap medio februari is afgerond. Daarmee zitten we dus ruim voor de start van het reguliere broedseizoen.

Niet-gesprongen explosieven

Als de kapwerkzaamheden zijn afgerond wordt gestart met het zoeken naar niet-gesprongen explosieven uit de tweede wereldoorlog in het gebied. Als dit onderzoek is afgerond worden ook de boomstobben definitief verwijderd. Naar verwachting kunnen we in april starten met de aanlegwerkzaamheden van de weg, momenteel loopt hiervoor een aanbesteding.

Vragen?

Heeft u vragen over de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar parklaan@ede.nl.