Terugblik op informatieavond Parklaan Noord

Op woensdag 2 november organiseerden Van Gelder en de gemeente Ede een informatieavond over het noordelijke deel van de Parklaan, tussen de rotonde bij de N224 en het World Food Center. Tijdens deze avond praatten we bewoners en geïnteresseerden bij over wat er de komende tijd gaat gebeuren. Ook konden bezoekers meer te weten komen over het groen en de waterhuishouding langs het noorden van de Parklaan en de ecologische maatregelen die we treffen.

Planning en fasering van de werkzaamheden

In opdracht van ons als gemeente is aannemer Van Gelder eind september begonnen met de aanlegwerkzaamheden van het noordelijke deel van de Parklaan. Deze werkzaamheden vinden tot het einde van dit jaar alleen plaats op plekken waar nu nog geen weg of fietspad ligt. Vanaf halverwege januari gaat Van Gelder aan de slag op plekken waar nu wel al een weg ligt. Hiervoor wordt als eerste de Kazernelaan afgesloten van de Nieuwe Kazernelaan vanwege rioolwerkzaamheden. Deze afsluiting blijft permanent. In de toekomst sluit de Kazernelaan namelijk aan op de fietspaden naast de Parklaan.

Ons voornemen is om de Bergansiuslaan vanaf dat moment al open te stellen voor verkeer. We bekijken op dit moment of en onder welke omstandigheden dat mogelijk is. Omwonenden krijgen voorafgaand aan deze maatregelen informatie per brief. Ook zullen er aankondigingsborden bij de weg geplaatst worden.

De werkzaamheden aan de nieuw aan te leggen weg die parallel loopt aan de Nieuwe Kazernelaan duren tot eind juni. Vervolgens wordt tot na de zomer aan de herinrichting van de Nieuwe Kazernelaan gewerkt. Dit wordt in de nieuwe situatie een erftoegangsweg (30 km/h) met klinkers.

Groen en ecologie

Op de informatieavond was ook het concept-groenplan te zien. Daarin beschrijven we welke soort beplanting waar komt. Dit groenplan is een verdere uitwerking van het groenplan dat we afgelopen juli lieten zien tijdens de informatieavond voor de stationsomgeving. Ook zijn er twee eekhoornbruggen toegevoegd, een aan elke zijde van de Sysseltselaan. Dit doen we vanwege de eekhoornnesten die vorig jaar gevonden zijn in dit gebied.

Waterhuishouding

Tijdens de informatieavond was er ook speciale aandacht voor de waterhuishouding in het gebied. Voor het gehele noordelijke deel van de Parklaan gaan we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk regenwater in de bodem kan zakken. Dat doen we door wadi’s, bermen en een infiltratiesysteem aan te leggen. Het infiltratiesysteem bestaat uit rioleringsbuizen met kleine gaatjes in de wand. Daardoor kan water langzaam de bodem inzakken. Dat voorkomt overstromingen bij flinke regenbuien.

Hier vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden van tijdens de informatieavond over Parklaan Noord.

Definitief ontwerp voor de gehele Parklaan

Op dit moment leggen we de laatste hand aan het definitieve ontwerp en planning voor de Parklaan. Begin 2023 verwachten we de definitieve tekeningen op de website te kunnen delen. Heeft u voor die tijd al een specifieke vraag over een bepaalde locatie? Stuur dan een mail naar parklaan@ede.nl.

Informatieavond voor Parklaan Midden

Binnenkort organiseren we ook een informatieavond voor de werkzaamheden die op het middengedeelte  van de Parklaan (Bennekomseweg en Edeseweg) gaan plaatsvinden in 2023. Meer informatie daarover volgt op korte termijn.