Tweede inloopbijeenkomst verwacht in maart

Tijdens de inloopavond op dinsdag 1 oktober presenteerden we het eerste ontwerp van de Parklaan. Tijdens deze drukbezochte avond ontvingen we gelukkig al veel positieve reacties. We hebben ook een aantal kritische vragen gehoord. Vooral de situatie bij de vier scholen nabij de Nieuwe Kazernelaan en het aantal te kappen bomen zijn punten van aandacht. Hier gaan we verder onderzoek naar doen en kijken naar mogelijke oplossingen. In maart 2020 organiseren we een tweede inloopbijeenkomst.

Behoud van de bomen

In november is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van het ontwerp op de bomen rondom de toekomstige Parklaan; een zogenaamd ‘Bomen Effect Analyse’. Dit wordt gebruikt om het ontwerp te toetsen en waar nodig aan te passen om meer bomen te kunnen behouden. Ook wordt er gezocht naar een oplossing rondom de scholen en wordt er kritisch gekeken naar de fietspaden die langs de toekomstige Parklaan komen te liggen. Daarnaast willen we er zeker van zijn dat bij een volgende inloopbijeenkomst antwoorden komen op alle gestelde vragen. Vandaar dat we de tweede inloopbijeenkomst in maart 2020 organiseren.

Inloopbijeenkomst

Wanneer de exacte datum en locatie van deze inloopbijeenkomst bekend zijn maken we dat via deze website en via onze nieuwsbrief bekend. Heeft u voor die tijd vragen? Mailt u ons dan naar parklaan@ede.nl.