Vergunning kap bomen en aanleg geluidswal kruispunten Klinkenbergerweg en WFC onherroepelijk

Op 2 en 4 december verliep de bezwaartermijn voor twee vergunningen voor de werkzaamheden bij het kruispunt Klinkenbergerweg/World Food Center. Het gaat om de omgevingsvergunning aanleg geluidswal en -scherm en de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen. Er zijn in deze periode geen bezwaren op de beide vergunningen binnengekomen. Het plan is nu definitief en de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Verplaatsen van drie bomen

Voor drie bomen wordt onderzocht of verplanting naar een andere locatie mogelijk is. Deze bomen worden binnenkort voorbereid: de wortels van de bomen worden ‘rondgestoken’. In het voorjaar van 2020 wordt gekeken of de wortels voldoende uitlopen en of de bomen kansrijk zijn om te verplaatsen. De overige bomen waar we een kapvergunning voor hebben worden naar verwachting vanaf medio januari gekapt. Nadat de bomen gekapt zijn, kan het (bodem)onderzoek naar eventuele achtergebleven munitie of explosieven starten.