Verkeersbesluit afsluiting Bergansiuslaan

Op dinsdag 22 juni is een verkeersbesluit gepubliceerd die de tijdelijke afsluiting van de Bergansiuslaan voor doorgaand verkeer regelt. De Bergansiuslaan is al sinds de opening van het kruispunt Klinkenbergerweg - WFC afgesloten. Met dit besluit wordt dit nu ook formeel geregeld.

De Bergansiuslaan is tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer omdat we verwachtten dat deze weg deze anders een sluiproute voor verkeer vanaf de Klinkenbergerweg naar de N224 zou kunnen worden. Zo zouden de verkeerslichten op het kruispunt Klinkenbergerweg - Eikenlaan namelijk kunnen worden gemeden. De wijk Maurits-Noord is nog volop in aanbouw en momenteel niet berekend op zo’n ‘doorgaande’ verkeersstroom via de Bergansiuslaan. Uit veiligheidsoogpunt hebben we als gemeente deze weg daarom tijdelijk af laten sluiten.

Totdat de Parklaan aan de noordzijde is aangelegd

De afsluiting van de Bergansiuslaan duurt totdat de Parklaan aan de noordzijde is aangelegd. Vanaf dan is er namelijk via de Parklaan een directe route naar de N224 beschikbaar. Dan is een sluiproute via de Bergansiuslaan niet meer aanlokkelijk. Mogelijk wordt de afsluiting tussendoor wel tijdelijk opgeheven, als dit nodig blijkt te zijn voor de aanleg van de Parklaan.

Voorkeur voor noordzijde

De afsluiting heeft vooral impact op de route die bewoners van appartementencomplex de Kolonel moeten nemen naar hun woning. Daarom is hen reeds in 2019 gevraagd of zij een voorkeur voor een noordelijke of zuidelijke afsluiting van de Bergansiuslaan hadden. Hun voorkeur was om via het nieuwe kruispunt Klinkenbergerweg - WFC naar hun woning te kunnen rijden. Daarom is de afsluiting aan de noordzijde van de Bergansiuslaan geplaatst.

Besluit inzien?

De complete inhoud van het besluit is in te zien via www.officielebekendmakingen.nl. Tot 3 augustus 2021 kan bezwaar worden gemaakt tegen dit verkeersbesluit bij het College van B&W per brief of digitaal via deze link