Voortgang kruispunt Klinkenbergerweg - World Food Center

De afgelopen maanden heeft BAM gewerkt aan het eerste kruispunt van de nieuwe Parklaan: de kruispunten die de Klinkenbergerweg met het World Food Center verbinden. Inmiddels zijn de grond en asfaltwerkzaamheden bijna klaar en kan begonnen worden met de afwerking van het omliggende terrein.

Plaatsing groen en geluidswerende voorzieningen
Die werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het plaatsen van nieuw groen en geluidswerende voorzieningen. Dat betekent dat het nu nog wat kaal ogende terrein langs de Parklaan, snel gaat veranderen. De komende tijd wordt gras ingezaaid. In november worden bomen geplaatst op het terrein langs de weg. De exacte planning daarvan bepaalt de natuur zelf. De bomen kunnen het beste geplant worden als de sapstromen zijn gestopt en de bladeren er vanaf gevallen zijn. Eerder planten is ongunstig voor het duurzame behoud. Daarom wordt met planten gewacht tot het ‘plantseizoen’ weer begint.

Openstelling kruispunt Klinkenbergerweg - World Food Center
De openstelling van de weg is gepland op woensdag 14 oktober. Op die dag verdwijnen de hekken en zowel het World Food Center als appartementencomplex ‘de Kolonel’ zijn dan vanaf de Klinkenbergerweg bereikbaar. Dat betekent dat de Bergansiuslaan aan de noordzijde van ‘de Kolonel’ wordt afgesloten zoals met de bewoners is afgesproken.