Weekendafsluiting toe- en afrit A12 bij Ede

Vanwege werkzaamheden zijn de afrit vanuit Utrecht en de oprit richting Arnhem aan de zuidzijde van de A12 bij Ede het weekend van 19 juni afgesloten. Vanaf vrijdagavond 19 juni 20.00 uur tot en met uiterlijk maandagochtend 5.00 uur wordt de rijbaan van de Dr. W. Dreeslaan richting Wageningen omgebouwd en wordt er gewerkt aan het vervangen van de voegen op het viaduct Poortwachter.

De omleidingsroutes om Ede te bereiken of te verlaten zijn ter plaatse met borden aangegeven. Verkeer van en naar Wageningen op de Dr. W. Dreeslaan blijft gedurende het weekend in beide richtingen mogelijk over één rijstrook. Bij het werken aan de weg doen we er alles aan om de overlast zo min mogelijk te laten zijn, maar enige hinder is niet te vermijden. Wij verzoeken iedereen om zich aan de omleidingsroutes te houden. Dat is in het belang van de veiligheid, voorkomt overlast aan de omgeving en het is beter voor het milieu.

Reden werkzaamheden

De nieuwe Parklaan in Ede wordt via het kruispunt bij de Poortwachter verbonden met de A12. Om deze ontsluiting mogelijk te maken, moet de huidige toe- en afrit ‘omgeklapt’ worden. Waar het verkeer richting Arnhem nu met een bocht van 180 graden richting de Dr. W. Dreeslaan gaat, ligt de afslag na de omklapping eerder op de A12. Naast het omklappen van de toe- en afrit wordt de Maanderdijk verlegd. Vanaf de Harnsesteeg wordt de Maanderdijk daarom iets naar het zuiden verplaatst.

De werkzaamheden vinden plaats omdat gemeente Ede werkt aan een beter bereikbaar Ede. De Parklaan gaat de A12 met de N224 verbinden. Door deze weg zijn woningen op de kazerneterreinen en het Enka-terrein straks beter bereikbaar. Ook ontstaat er hierdoor een betere verdeling van het verkeer in Ede.