Werkzaamheden Nieuwe Kazernelaan hervat

Op maandag 14 augustus startte Van Gelder weer met het werk aan de Nieuwe Kazernelaan. De nieuwe inrichting hoort bij het project Parklaan. Voor de zomervakantie pakte Van Gelder het eerste deel aan, tussen de afslag vanaf de Generaal Hackettlaan naar de Arnhemseweg en de kruising met de Buurtmeesterweg. Tijdens het werk wordt steeds een deel van de Nieuwe Kazernelaan afgesloten. We verwachten dat in januari 2024 het werk hier klaar is.

De komende weken is het gedeelte vanaf de Buurtmeesterweg tot de Langenberglaan aan de beurt. Daarna volgt het stuk tussen de Langenberglaan en de Sysseltselaan, en het gedeelte tussen de Sysseltselaan en Nieuwe Kazernelaan 25 tot 31. Tot slot pakken we de aansluiting tussen de Nieuwe Kazernelaan en Arnhemseweg aan

Meer ruimte voor fietsers

We bouwen de Nieuwe Kazernelaan om van een belangrijke doorgaande weg tussen het centrum en de N224, naar een zogenaamde erftoegangsweg. Dat is een weg waar je maximaal 30 kilometer per uur mag rijden en waar meer ruimte is voor fietsers. Het stuk tussen het pad naar de garages aan de Sysseltselaan en Ceelman van Ommerenweg maken we autovrij. De Nieuwe Kazernelaan wordt daar namelijk een fietspad.

Ook het laatste gedeelte van de Nieuwe Kazernelaan, waar vroeger de aansluiting met de Eikenlaan zat, is nu een fietspad.

Nieuwe bomen en groen rondom de Parklaan

In het najaar plant Van Gelder nieuwe bomen en groen rondom de Parklaan en Nieuwe Kazernelaan. Op de Nieuwe Kazernelaan komen de nieuwe bomen tussen de bomen die er al staan. Ook plaatsen we bomen en struiken tussen de Nieuwe Kazernelaan en Generaal Hackettlaan. De geluidschermen langs de weg krijgen groene klimplanten.

Meer informatie

Direct aanwonenden krijgen voordat de werkzaamheden starten een brief met meer informatie. Bijvoorbeeld van aannemer Van Gelder, of van Liander, die ook aan het werk zijn in de straat.

Wil je meer weten over de herinrichting van de Parklaan? Kijk dan op de pagina Over de Parklaan. Of download dan ook de BouwApp van Van Gelder en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!