Werkzaamheden noordelijk deel Parklaan beginnen weer

Vanaf maandag 17 oktober worden de werkzaamheden voor de aanleg van de Parklaan in het noordelijk deel hervat. Dit is het weggedeelte vanaf de rotonde bij de N224 over de Kazerneterreinen tot aan het World Food Center.

Op terrein waar nog geen weg ligt

De komende maanden bestaan de werkzaamheden uit het aanleggen van riolering, het afgraven van grond en het aanbrengen fundering voor de toekomstige weg. Deze werkzaamheden vinden tot het einde van dit jaar plaats op terrein waar (nog) geen weg ligt. We hoeven hierdoor geen wegen, fiets- en voetpaden af te sluiten. Als weggebruiker ondervindt u dus geen hinder van deze werkzaamheden.

Zand alvast verplaatsen

Het zand dat we in het noordelijk deel afgraven verplaatsen we alvast naar het zuidelijke deel van de toekomstige Parklaan (tussen de Hoekelumse Eng en de A12). Daar blijft het liggen tot de werkzaamheden daar van start gaan.