Werkzaamheden Parklaan gestart

De aanleg van de Parklaan is gestart. Op maandag 20 januari is gestart met het kappen van zo’n 280 bomen. Deze kap is nodig om de aanleg van de kruispunten ten hoogte van de Klinkenbergerweg en het World Food Center te realiseren. Na de kapwerkzaamheden wordt onderzoek gedaan naar niet-gesprongen explosieven. De Parklaan verbindt straks de A12 met de N224. Ede-Oost wordt hierdoor beter bereikbaar.

Na overleg met buurtbewoners zijn de plannen voor dit deel van de Parklaan deels aangepast. Hierdoor worden minder bomen gekapt dan in de oorspronkelijke plannen stond. Zo blijven vijf waardevolle Amerikaanse eiken staan. Voor het behoud van twee van deze bomen wordt het nieuw aan te leggen fietspad op een bijzondere manier gerealiseerd. Dit fietspad wordt namelijk ‘zwevend’ aangelegd. Hierdoor wordt er geen druk op de oppervlakkige wortels uitgeoefend. Ook blijven er meer bomen staan, doordat het fietspad meanderend wordt aangelegd. Direct na het kappen van de bomen, worden boombeschermende maatregelen genomen. Zo blijven de bomen die behouden blijven beschermd tijdens de werkzaamheden.

Niet gesprongen explosieven

Na de kapwerkzaamheden wordt het gebied onderzocht op niet-gesprongen explosieven. Gezien de ligging van het terrein, zowel vanuit de tweede wereldoorlog als vanwege de nabijheid van een oude militaire kazerne, is het gebied verdacht op niet-gesprongen explosieven. Daarom wordt het terrein grondig onderzocht.

Poortwachter

In december is al gestart met voorbereidende werkzaamheden bij de Poortwachter. Voor de nieuwe op- en afrit van de A12 is het nodig om ‘voorbelasting’ aan te brengen. Dit is een techniek waarbij extra zand boven op het land wordt aangebracht om zettingen in de bodem te versnellen. Bij het zetten van de grond wordt de grond samengedrukt door de zware belasting van het zand wat erop komt te liggen. Hierdoor blijft de nieuw te bouwen rijbaan in de toekomst goed liggen.

Effecten Parklaan

In Ede-Oost wordt het drukker op de weg. Zeker met de oplevering van steeds meer woningen op de kazerneterreinen en het Enka-terrein. Ook het World Food Center wordt de komende jaren ontwikkeld en moet dan goed bereikbaar zijn. Naar verwachting is de aanleg van de Parklaan medio 2022 gereed.