Wijzigingsplan wegvak Maurits-Noord - WFC vastgesteld

Dinsdag 10 november heeft het College van Burgemeester & Wethouders het wijzigingsplan voor het wegvak Maurits-Noord - WFC van de Parklaan vastgesteld. In dit wijzigingsplan is de vorm van de groenvakken bestemd voor hop-overs (plek voor onder andere vleermuizen om via bomen naar de andere zijde van de weg te kunnen vliegen) iets gewijzigd.  Een aantal bomen wordt daardoor behouden. De overige bestemmingsplanwijzigingen zitten nog in de lopende procedure.

Gewijzigde hop-over vakken

Op het wegvak tussen Maurits-Noord en het World Food Center van de Parklaan zijn drie hop-overs gepland. Deze moeten ervoor zorgen dat vleermuizen in de toekomst veilig de Parklaan kunnen oversteken. Zij doen dat via de kruinen van de geplaatste bomen. Omdat op deze plek geen asfalt mag worden gelegd, zijn deze plekken voor het ontwerp van de Parklaan dwingende punten. Door de gereserveerde ruimte voor de hop-overs van vorm te veranderen, kon het wegontwerp worden aangepast. Daardoor kon op dit deel van de Parklaan een aantal extra bomen behouden blijven. Daarmee blijf ook de ecologische waarde van de hop-overs behouden.

Wijzigingsplan

Omdat het hier gaat om een technisch betere realisering van de bestemmingen en het bovendien een kleine aanpassing is waarvan de oppervlakte van de bestemmingen gelijk blijft, kon dit middels een zogenaamd ‘wijzigingsplan’ geregeld worden. Hierbij heeft het College B&W, na een periode van inzage, de bevoegdheid om het plan vast te stellen. Op woensdag 18 november wordt het besluit rond dit wijzigingsplan gepubliceerd via de reguliere kanalen.

Overige bestemmingsplanwijzigingen

Naast dit wijzigingsplan zitten er nog twee bestemmingsplanwijzigingen in procedure. Eén voor de ontwerpwijzigingen op het zuidelijk deel van de Parklaan. En één voor de rechtstreekse aansluiting (in/uitrit) van de Ceelman van Ommerenweg op de Parklaan. Beide plannen zijn op dinsdag 10 november in het College B&W besproken. Op donderdag 26 november zal het plan rond de Ceelman van Ommerenweg ter oordeelsvorming en het plan rond het zuidelijk deel van de Parklaan ter besluitvorming in de gemeenteraad worden besproken. Op donderdag 10 december vindt besluitvorming over het plan rond de Ceelman van Ommerenweg plaats. De besluiten worden dan volgens planning op respectievelijk 9 en 23 december gepubliceerd. De vrijdagen erna start de beroepstermijn.