Aanvulling en aanvraag vergunningen

Om de bomen in het gebied van Maurits Noord daadwerkelijk te mogen kappen is naast de kapvergunning, nu ook een vergunning 'Werk of werkzaamheden uitvoeren' aangevraagd. Daarnaast is er voor de aanleg van de weg zelf een aanvraag voor de aanlegvergunning ingediend. Omdat we over het hele tracé op plekken het maaiveld moeten gaan verhogen/verlagen, is ook hier een vergunning ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ noodzakelijk.

Inzien stukken

De vergunningsaanvraag staat 9 oktober in Ede Stad, maar de ingediende stukken staan ook op deze site. Daarnaast zijn ze na publicatie in de Ede Stad via de ODDV / Balie Publiekszaken op te vragen.