Inloopavond ontwerp Parklaan op 1 oktober

Op dinsdag 1 oktober is een inloopbijeenkomst in het Akoesticum voor iedereen die ge├»nteresseerd is in de plannen van de Parklaan. De direct aanwonenden van de toekomstige Parklaan ontvangen hierover een brief. Overige belanghebbenden zijn ook van harte welkom om te komen.  

Voorbereidende werkzaamheden

Na alle voorbereidende werkzaamheden, is gestart met het maken van het ontwerp voor de Parklaan. Het maken van het ontwerp is gedaan door een extern ingenieursbureau, Sweco. Dit ontwerp wordt door de gemeente Ede en Sweco toegelicht op de inloopavond.

Vrije inloop

Tussen 18.00 uur en 21.00 uur is iedereen welkom om op een tijdstip dat voor hem/haar past binnen te lopen. Ieder uur (18.00 uur / 19.00 uur en 20.00 uur) wordt er een korte presentatie gehouden over Parklaan: waar komen we vandaan, waar staan we nu en welke uitdagingen hebben we nog te gaan. U bent niet verplicht deze presentatie bij te wonen, maar kunt ook bij onze stands langs lopen. Bij deze stands lichten we het schetsontwerp toe, laten we u zien wat er verandert buiten als de weg wordt aangelegd, beantwoorden we uw vragen over bijvoorbeeld bomen of geluidsvoorzieningen en kunt u zien wat de planning van de werkzaamheden is.