Start voorbereidende werkzaamheden

Vanaf april 2019 is de gemeente Ede begonnen met de voorbereidende werkzaamheden om de aanleg van de Parklaan mogelijk te maken. Mogelijk heb je al enkele medewerkers van de gemeente of ingehuurde bedrijven in de buurt gezien om deze voorbereidingen te nemen. Het gaat onder andere om het uitzetten van de piketpaaltjes van de route en het gedetailleerd in kaart brengen van alle bomen op de route.

De piketpaaltjes zijn uitgezet op de grenzen van het in het bestemmingsplan vastgestelde route van de Parklaan. Deze rode houten paaltjes staan dus niet op de plek tot waar het asfalt van de weg komt te liggen, maar markeren de gehele zone waarbinnen autoweg, fietspad, groenvoorziening en eventuele geluid reducerende maatregelen komen te liggen.

Daarnaast is adviesbureau Terra Nostra begonnen met het inmeten en in kaart brengen van alle bomen op en langs de route van de Parklaan. Ze kijken hierbij onder andere naar soort, conditie, omvang en impact van het functioneel ontwerp op de boom. Dit inzicht helpt ons om de weg zo goed mogelijk in het landschap in te passen, en te kijken waar we verbeteringen kunnen doorvoeren die een positief effect op het groene landschap rondom de Parklaan hebben.

Ontwerp kruispunten Klinkenbergerweg en World Food Center

De eerst volgende stap na deze voorbereidende werkzaamheden is het vaststellen van het ontwerp van het kruispunt bij de Klinkenbergerweg/World Food Center en het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de noodzakelijke kap van bomen en aanleg van geluid reducerende maatregelen op dit kruispunt. De aanleg hiervan vindt als eerst plaats om de Bergansiuslaan en het Maurits Zuid terrein (met onder andere de P&R) te kunnen ontsluiten op de Klinkerbergerweg.

Meer informatie over de planning vind je onder het kopje kalender. De definitieve route van de Parklaan vind je op de website Ruimtelijkeplannen onder ‘Parklaan Ede’.