Kalender

Hieronder staan de belangrijkste activiteiten in de voorbereiding en uitvoering van de Parklaan. In de kalender staan definitieve data van de activiteiten die binnenkort plaatsvinden en geplande data voor activiteiten wat verder in de toekomst. Houd deze kalender dus in de gaten als u precies wilt weten wanneer wat gebeurt.

Een aantal belangrijke activiteiten hebben we voor u uitgelicht. Vervolgens staat per maand, kwartaal of (half) jaar toegelicht wat we verwachten dat er gaat gebeuren. In onderstaande illustratie ziet u hoe ver we zijn met de aanleg van de Parklaan.

 • Aannemer Van Gelder bereidt de uitvoering van de aanleg voor, waaronder:
  • Definitief Ontwerp / Uitvoerings Ontwerp
  • Groenplan
 • De naam van het zuidelijk deel van de Parklaan (Hoekelumse Eng tot aan de Poortwachter A12) wordt bekendgemaakt

 • Start uitvoering aanleg Parklaan Noord, vanaf de N224 langs de Kazerneterreinen
 • Start uitvoering aanleg Parklaan Zuid, van Poortwachter A12 tot aan Edeseweg
 • Voorbereiding verplaatsing en renovatie Theehuis (Edeseweg)

Tweede kwartaal 2022

 • Start uitvoering aanleg Parklaan Midden, Bennekomseweg en Edeseweg
 • Afronding werkzaamheden Parklaan Noord, inclusief openstelling weg
 • Verplaatsing en renovatie Theehuis (Edeseweg)

Derde kwartaal 2022

 • Afronding werkzaamheden Parklaan Midden en Zuid

Vierde kwartaal 2022

 • Oplevering Parklaan en openstelling gehele route van N224 tot aan de A12

Eerdere gebeurtenissen

September

 • Aannemer Van Gelder bereidt de uitvoering van de aanleg voor
 • De verbeelding van herten en zwijnen op het geluidsscherm bij de Berkenlaan/Klinkenbergerweg wordt opgehangen

Augustus

 • Dinsdag 3 augustus: Einde bezwaartermijn verkeersbesluit afsluiting Bergansiuslaan.

Juli

Juni

 • Dinsdag 1 juni: Einde bezwaartermijn kapvergunningsaanvraag Parklaan
 • Dinsdag 22 juni: Publicatie verkeersbesluit afsluiting Bergansiuslaan
 • Maandag 28 juni: Einde zienswijzetermijn ontwerpbesluit WNb Soorten ontheffing
 • Eind juni: Afronden aanbestedingsprocedure en gunning opdracht aanleg Parklaan

Mei

 • 17 mei: Start zienswijzetermijn ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag WNb Soorten Provincie Gelderland (6 weken - datum afhankelijk van publicatie ontwerpbesluit).
 • Aanbestedingsprocedure Parklaan Noord-Zuid.

Maart

 • Woensdag 31 maart: einde behandeltermijn kapvergunningsaanvraag - begin bezwaartermijn

Februari

 • Woensdag 3 februari: indienen kapvergunningsaanvraag overige delen Parklaan.
 • Vrijdag 5 februari: einde beroepstermijn bestemmingsplanwijziging ter hoogte van Ceelman van Ommerenweg.
 • Aanbesteding overige delen Parklaan (met uitzondering van Poortwachter en kruispunten Klinkenbergerweg/World Food Center) loopt.

Januari

 • Vrijdag 1 januari: einde beroepstermijn wijzigingsplan ter hoogte van oude PMT-gebouw
 • Vrijdag 22 januari: einde beroepstermijn bestemmingsplanwijziging zuidelijk deel Parklaan

Bekijk hieronder het archief van werkzaamheden en activiteiten rond de Parklaan in 2020.

 

December

 • Dinsdag 1 december: online webcast presentatie ontwerp Parklaan

 • Donderdag 10 december: behandeling bestemmingsplanwijziging in gemeenteraad (besluitvormend)

 • Vrijdag 11 december: start beroepstermijn bestemmingsplanwijziging zuidelijk deel Parklaan

 • Vrijdag 25 december: start beroepstermijn bestemmingsplanwijziging ter hoogte van Ceelman van Ommerenweg

 • Indienen kapvergunningsaanvraag Parklaan

 • Start aanbesteding voor overige delen Parklaan (met uitzondering van Poortwachter en kruispunten Klinkenbergerweg/World Food Center)

 • Afronden werkzaamheden Heijmans bij Poortwachter A12

 

November

 • Vrijdag 6 november: Nieuwe Maanderdijk open voor verkeer
 • Maandag 9 november: start aanbrengen beplanting bij kruispunt Klinkenbergerweg - World Food Center
 • Dinsdag 10 november: bespreken bestemmingsplanwijzigingen in College B&W
 • Woensdag 18 november: planten laatste boom bij kruispunt Klinkenbergerweg - World Food Center
 • Vrijdag 20 november: start beroepstermijn wijzigingsplan ter hoogte van oude PMT-gebouw
 • Donderdag 26 november: behandeling bestemmingsplanwijzigingen in gemeenteraad (oordeelsvormend / besluitvormend)
 • Aanvullend bodemonderzoek ten zuiden van kruispunt Buurtmeesterweg - Piet Romboutlaan
 • Afronding werkzaamheden Heijmans bij Poortwachter A12
 • Afronding ontwerp Parklaan
 • Indienen kapvergunningsaanvraag Parklaan

 

Oktober

 

September

 • Asfalteerwerkzaamheden en inrichting kruispunt Klinkenbergerweg - World Food Center gereed
 • Werkzaamheden Poortwachter: weekend 4 t/m 7 september op- en afritten A12 Ede/Wageningen afgesloten
 • Vanaf 7 september nieuwe op- en afrit toegankelijk
 • Maanderdijk afgesloten in verband met werkzaamheden nieuwe op- en afrit A12
 • Inzagetermijn bestemmingsplanwijzigingen loopt af op 23 september

 

Augustus

 • Werkzaamheden kruispunten Klinkenbergerweg - World Food Center
 • Werkzaamheden verkeerslichten Klinkenbergerweg - Berkenlaan
 • Afsluiting Klinkenbergerweg 3 t/m 17 augustus
 • Maanderdijk afgesloten in verband met werkzaamheden nieuwe op- en afrit A12
 • Ter inzagelegging bestemmingsplanwijzigingen

 

Juli

 • Werkzaamheden werkvakken 4 en 1 kruispunt Klinkenbergerweg - World Food Center
 • Werkzaamheden aan de wegvakken Klinkenbergerweg

 

Juni

 • Werkzaamheden werkvakken 4 en 1 kruispunt Klinkenbergerweg - World Food Center

 

Mei

 • Start civiele werkzaamheden aannemer op kruispunten Klinkenbergerweg en World Food Center. Eerste onderdeel is aanleggen geluidswal ter hoogte van de Berkenlaan.
 • Start procedure ontheffing flora en fauna in het kader van Wet Natuurbescherming (WNb) voor de hele Parklaan.

 

April

 • 15 april digitale bewonersavond Parklaan (bekijk de presentatie terug)
 • Afronden onderzoek niet gesprongen explosieven op kruispunten Klinkenbergerweg/World Food Center.
 • Uitvoering werkzaamheden nieuwe afrit A12 en bouw onderdoorgang Poortwachter.

 

Februari

 • De kapwerkzaamheden voor de kruispunten World Food Center en Klinkenbergerweg worden deze maand afgerond. Medio februari wordt gestart met het detecteren van de grond om te onderzoeken of er explosieven of andere achterblijfselen vanuit de tweede wereldoorlog te vinden zijn.
 • Vanaf vrijdagmiddag 28 februari 2020 is het eerste deel van de nieuwe Maanderdijk open voor verkeer. De Dr. W. Dreeslaan blijft bereikbaar via een tijdelijke toegangsweg. Deze route wordt met borden aangegeven. Op de plek van de huidige Maanderdijk werken we aan een nieuwe onderdoorgang richting de carpoolplek. Ook voor fietsers wordt een omleidingsroute ingesteld. Lees meer in het nieuwsbericht.

 

Januari

 • 6 januari: op maandag 6 januari startte Heijmans met de werkzaamheden aan de Poortwachter. Zij voeren de ‘omklapping’ uit, die ervoor zorgt dat de Parklaan direct op de op-/afrit van de A12 wordt aangesloten. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2020.
 • 15 januari: verplaatsen Rapunzelklokje en Steenanjer van Klinkenbergerweg naar Nieuwe Maanderbuurtweg/Tooroplaan
 • 20 januari: start kapwerkzaamheden Klinkenbergerweg - World Food Center. Deze bomen worden gekapt om de aanleg van de kruispunten WFC en Klinkenbergerweg mogelijk te maken.

 

Bekijk hieronder het archief van werkzaamheden en activiteiten rond de Parklaan in 2019.

December

 • De omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen, bouwen en aanleggen van het geluidsscherm/-wal en verrichten van grondwerkzaamheden voor het kruispunt Klinkerbergerweg - World Food Center zijn inmiddels verleend door de Omgevingsdienst de Vallei (ODDV). De vergunningenbesluiten zijn in te zien onder ‘Documenten’, en staan tot 6 weken na verlening open voor bezwaar. In het vergunningenbesluit lees je hoe je bezwaar kunt aantekenen tegen de verleende vergunning.
 • Start werkzaamheden voor Poortwachter nabij de Maanderdijk. Het perceel waar de nieuwe afrit A12 vanuit Utrecht en oprit A12 naar Arnhem wordt gerealiseerd, wordt voorbereid voor de start van de bouw. De Maanderdijk blijft voorlopig open voor verkeer.

 

November

 • Begin november start de ‘Bomen Effect Analyse’ voor de hele Parklaan. Hierbij wordt onderzocht welke bomen met het huidige ontwerp behouden kunnen blijven en welke gekapt moeten worden. Op basis van dit onderzoek wordt het ontwerp nog verder aangepast, om zoveel mogelijk bomen te kunnen behouden.
 • Start inmetingen en bodemonderzoek nabij Maanderdijk voor de werkzaamheden bij de Poortwachter.

 

Oktober

 • Op 1 oktober was er een inloopavond voor alle belanghebbenden en belangstellenden. Bekijk de informatieposters van deze avond.
 • Naar verwachting wordt medio oktober de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen rondom de kruispunten Klinkenbergerweg en World Food Center verleend. Indien dit inderdaad gebeurt volgens plan, is het vanaf 18 oktober mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de verleende vergunning. Zodra het duidelijk is hoe je dit kunt doen, vermelden we dat op de website. De stukken zijn dan ook te bekijken.

 

September

 • De vergunning voor het kappen van bomen voor de kruispunten Klinkenbergerweg en World Food Center is ingediend. Indienen van een zienswijze is mogelijk tot uiterlijk 27 september 2019. Vervolgens beoordeelt de Omgevingsdienst de zienswijzen en bekijkt of zij de vergunning kunnen verlenen.
 • In de tweede week van september wordt de eerste nieuwsbrief van de Parklaan verzonden. Meld je aan voor de nieuwsbrief.