Kalender

Hieronder staan de belangrijkste activiteiten in de voorbereiding en uitvoering van de Parklaan. In de kalender staan definitieve data van de activiteiten die binnenkort plaatsvinden en geplande data voor activiteiten wat verder in de toekomst. Geplande data worden definitief gemaakt als we die zekerheid ook hebben. Houdt deze kalender dus in de gaten als u precies wilt weten wanneer wat gebeurt.

Een aantal belangrijke activiteiten hebben we voor u uitgelicht. Vervolgens staat per maand, kwartaal of (half) jaar toegelicht wat er gaat gebeuren.

Verleende vergunningen kruispunt Klinkenbergerweg - World Food Center

De omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen, bouwen en aanleggen van het geluidsscherm/-wal en verrichten van grondwerkzaamheden voor het kruispunt Klinkerbergerweg - World Food Center zijn inmiddels verleend door de Omgevingsdienst de Vallei (ODDV). De vergunningenbesluiten zijn in te zien onder ‘Documenten’, en staan tot 6 weken na verlening open voor bezwaar. In het vergunningenbesluit lees je hoe je bezwaar kunt aantekenen tegen de verleende vergunning.

De uiterlijke bezwaartermijn voor de vergunningen zijn:

  • Bouw en aanleg geluidsscherm/-wal > 2 december 2019
  • Bomenkap > 4 december 2019
  • Grondwerkzaamheden > 18 december 2019

Geschiedenis